Yrke ernæringsekspert, ferdigretter

Ernæringseksperter, ferdigretter vurderer ingredienser, framstillingsprosesser og næringsmidler for å sikre ferdigretters næringsmessige kvalitet og egnethet. De studerer næringsverdien i matvarer og matretter og gir råd om sammensetningen av forskjellige måltider eller matretter for menneskelig inntak (allergiframkallende elementer, makro- og mikronæringsstoffer osv.)

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kombinasjon av smaker

  Det store spekteret av kombinasjoner av smaker for å utvikle nye oppskrifter eller produkter.

 • Tilberedte måltider

  Industrien for tilberedte måltider og retter, produksjonsprosessen, teknologien som kreves for produksjonen, og markedet som det er målrettet mot.

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Dietetikk

  Menneskers ernæring og endringer i kosten for å optimere helsen i kliniske eller andre miljøer. Næringsinnholdets oppgave i å fremme helse og forebygge sykdom i hele levetiden.

 • Matvitenskap

  Studie av den fysiske, biologiske og kjemiske sammensetningen av mat og de vitenskapelige begrepene som brukes i bearbeiding av mat og ernæring.

 • Matvarers funksjonelle egenskaper

  Struktur, kvalitet, ernæringsmessig verdi og/eller aksepten av et næringsmiddel. En matfunksjonell egenskap bestemmes av en matvares fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper. Eksempler på en funksjonell egenskap kan omfatte løselighet, absorpsjon, vannretensjon, skummeevne, elastisitet og absorptiv kapasitet for fettstoffer og fremmedlegemer.

 • Kombinasjon av teksturer

  Kombinasjon av teksturer for nye oppskrifter eller produkter.

Ferdigheter

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Analysere trender i næringsmiddelindustrien

  Analysere trender i næringsmiddelindustrien knyttet til kundenes preferanse. Undersøke nøkkelmarkeder basert på både produkttype og geografi samt teknologiske forbedringer i bransjen.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Overvåke mat i helsevesenet

  Ha tilsyn med maten, menyene og måltidene som tilbys som del av en helsetjeneste, for å sikre at de overholder standarder og regler for helse, sikkerhet og hygiene.

 • Identifisere ernæringsmessige egenskaper ved mat

  Fastslå ernæringsmessige egenskaper for mat og merke produktene på riktig måte hvis det kreves.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Strebe etter ernæringsmessig forbedring av matproduksjon

  Arbeid med sakkyndige fra landbruks- og matbehandlingsbransjene for å forbedre matverdi, ernæring og forsyning.

 • Administrere bruken av tilsetningsstoffer innen matproduksjon

  Administrere bruken av tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler i mat.

 • Forske på nye ingredienser

  Vurdere nye matingredienser ved å utføre forskningsaktiviteter for å utvikle eller forbedre matvarer.

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Forske på nye matlagingsmetoder

  Vurdere nye tilberedningsmetoder ved å gjennomgå forskningsaktiviteter for å utvikle eller forbedre matteknologiske prosesser.

 • Vurdere de ernæringsmessige egenskapene til mat

  Vurdere de ernæringsmessige egenskapene til mat som er egnet som menneskeføde, for et sunnere kosthold.

Source: Sisyphus ODB