Yrke ernæringsfysiolog, dyr

Ernæringsfysiologer, dyr analyserer næringsverdien i dyrefôr og gir kostholdsråd til medarbeidere innen landbruk, industriproduksjon, dyrehage og offentlig sektor. De forsker på ernæringsmessig balanserte matvarer og holder seg orientert om den tekniske og vitenskapelige utviklingen i faget.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrefôringredienser

  Ingredienser i fôrvarer som bestemmer den maksimale verdien av uønskede stoffer (dvs. forurensende stoffer) i råvarer som er fastsatt av Den europeiske union for å hindre giftighet.

 • Laboratoriebaserte fag

  Laboratorievitenskap som biologi, kjemi, fysikk, integrert vitenskap eller avanserte vitenskapelige laboratorier.

 • Fôrtilsetningsstoffer

  Produkter som brukes til å forbedre kvaliteten på dyrefôr og kvaliteten på næringsmiddelet som disse dyrene produserer eller gjøres om til, eller forbedre dyrenes ytelse og helse.

 • Regelverk for hygiene ved fôring av dyr

  Myndighetsorganet som krever at de driftsansvarlige for fôring overholder standardene for hygiene og sporbarhet samt registrering og godkjenning av deres virksomheter.

 • Næringsmiddellovgivning

  Regelverk knyttet til næringsmiddel- og fôrindustrien, inkludert matproduksjon, hygiene, sikkerhet, råstoffer, tilsetningsstoffer, GMO-er, merking og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Kontamineringsfarer knyttet til tilberedt dyrefôr

  Farer for forurensning og fare for ødeleggelse i forbindelse med dyrefôr. Forebygging og reaksjon.

 • Tilberedt dyrefôr

  Sammensetning, ernæringsmessige spesifikasjoner og oppskrift på dyrefôr. Tilsetningsstoffer i fôr, energiverdier, ernæringsmessige behov og tilskuddsbehov, avhengig av ulike arter. Krav til fôrvarer i henhold til gjeldende lovgivning.

Ferdigheter

 • Sikre at det ikke oppstår noen skadelige effekter fra fôrtilsetningsstoffer

  Sørge for at fôrtilsetningsstoffer gjennomgår vitenskapelig evaluering, for å vurdere om tilsetningsstoffet har skadelige effekter på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet.

 • Evaluere den ernæringsmessige verdien til fôr

  Evaluere det kjemiske innholdet og næringsinnholdet i fôr, kosttilskudd, gress og tørrfôr for kommersielle dyr.

 • Håndtere dokumentasjon for tilberedt dyrefôr

  Registrere de nødvendige transportdokumentene for tilberedt dyrefôr. Registrere medisinsk dyrefôr.

 • Formulere dietter med fôrrasjoner til dyr

  Formulere dietter og rasjoner for å maksimere dyrs vekst, reproduksjon, helse og/eller ytelse.

 • Vurdere de ernæringsmessige egenskapene til mat

  Vurdere de ernæringsmessige egenskapene til mat som er egnet som menneskeføde, for et sunnere kosthold.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Administrere mottak av råvarer for dyrefôr

  Sikre anskaffelse og mottak av råmaterialer, planlegge og utføre produksjon samt lasting og forsendelse av fôr.

 • Utvikle tilberedt dyrefôr

  Utvikle nyskapende og effektivt dyrefôr.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Følge miljøvennlige retningslinjer under behandling av mat

  Besørge miljømiljøvennlige retningslinjer ved arbeid med naturressurser som kjøtt, frukt og grønnsaker. Dette vil si å håndtere ressursene på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte, samtidig som man forsøker å belaste økosystemet minst mulig.

 • Kommunisere om teknikaliteter med kunder

  Kommunisere med og støtte kunder og veterinærer når problemer oppstår. Gi tilbakemelding til produksjon og ledelse.

Source: Sisyphus ODB