Yrke etterforsker av forsikringssvindel

Etterforskere av forsikringssvindel kjemper mot svindelaktiviteter, ved å etterforske omstendighetene til visse mistenkelige krav, aktiviteter knyttet til nye kunder, kjøp av forsikringsprodukter og premieberegninger. Etterforskere av forsikringssvindel overfører potensielle svindeltilfeller til forsikringsetterforskere, som deretter undersøker saken og avgjør om forsikringskravet skal etterkommes eller avvises.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Kravprosedyrer

  De ulike framgangsmåtene som blir benyttet til formelt å anmode om en betaling for et forsikringskrav fra et forsikringsselskap.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Forsikringstyper

  Forskjellige typer av risikoer eller tap ved overføring som finnes, og deres kjennetegn, f.eks. helseforsikring, bilforsikring og livsforsikring.

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

Ferdigheter

 • Vurdere kundetroverdighet

  Kommunisere med kunder for å vurdere om deres faktiske intensjoner er i samsvar med det de hevder, for å fjerne risiko fra en mulig avtale med kunden.

 • Analysere kravsfremsettinger

  Sjekke et kundekrav og analysere verdien av materialet, bygningene, omsetningen eller andre elementer som har gått tapt, og vurdere ansvaret til de ulike partene.

 • Utføre økonomisk revisjon

  Vurdere og følge med på finansiell tilstand, virksomheten og de økonomiske bevegelsene som uttrykkes i selskapets regnskap. Revidere regnskap for å sikre forvaltning og styrbarhet.

 • Oppdage økonomisk kriminalitet

  Undersøke, etterforske og oppdage mulige økonomiske forbrytelser, som hvitvasking av penger eller skatteunndragelser, som kan observeres i økonomiske rapporter og selskapers regnskaper.

 • Gjennomgå forsikringsprosess

  Analysere all dokumentasjon knyttet til en konkret forsikringssak for å sikre at søknaden om forsikring eller skadeoppgjør ble håndtert i samsvar med retningslinjer og forskrifter, at saken ikke vil utgjøre en betydelig risiko for forsikringsgiveren eller om vurderingen av erstatningskrav var korrekt, og for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Bistå politietterforskning

  Bistå i politietterforskning ved å gi spesialistinformasjon som profesjonell aktør i saken, eller ved å gi vitnebeskrivelser, slik at politiet har all relevant informasjon i saken.

 • Intervjue forsikringsskademeldere

  Intervjue folk som har sendt inn krav til forsikringsselskapet de er forsikret hos, eller gjennom spesialiserte forsikringsagenter eller meglere, for å undersøke kravet og dekningen i forsikringspolisen, samt oppdage eventuell bedragersk aktivitet i skademeldingsprosessen.

Source: Sisyphus ODB