Yrke etterproduksjonsleder

Etterproduksjonsledere overvåker hele etterproduksjonsprosessen. De samarbeider med musikk- og video- og filmredigerere. Etterproduksjonsledere hjelper med planleggingen av produksjonsarbeidsflyten for å sørge for at etterproduksjonsfasen er inkludert og dekket av budsjettet. De sikrer at sluttproduktet leveres og distribueres.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

Ferdigheter

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Overvåke produksjonskostnader

  Overvåke kostnadene for hver avdeling i hver produksjonsfase for å kontrollere at de overholder budsjettet.

 • Jobbe med filmredigeringsteam

  Jobbe sammen med filmredigeringsteamet under etterproduksjon. Sørge for at sluttproduktet er i samsvar med spesifikasjonene og den kreative visjonen.

 • Jobbe med video- og filmproduksjonsteam

  Jobbe sammen med besetningsmedlemmer for å fastsette krav og budsjetter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Jobbe med forhåndsproduksjonsteam

  Rådføre seg med forhåndsproduksjonsteamet om forventninger, krav, budsjett osv.

 • Kontrollere produksjonsplanen

  Sjekke de daglige og langsiktige timeplanene for øving, trening, forestillinger, sesonger, turer osv. og ta med i betraktning prosjektets tidslinje og alle forberedelsene som produksjonen krever.

 • Konsultere med produsent

  Konsultere med en filmprodusent om krav, frister, budsjett og andre spesifikasjoner.

 • Lese manus

  Lese manuset for et skuespill eller en film, ikke bare som litteratur, men også identifisere handlinger, emosjonelle tilstander, utvikling av roller, situasjoner, ulike sett og lokasjoner osv.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

Source: Sisyphus ODB