Yrke etterretningsoffiser

Etterretningsledere utvikler og gjennomfører planer for å samle inn opplysninger. De finner ut hvordan de skal finne informasjonen de trenger, og kontakter og intervjuer personer som kan gi opplysninger. De skriver rapporter om resultatene og utfører administrative oppgaver for å sikre vedlikehold av dokumenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Etterforskningsmetoder

  Metoder og strategier som brukes i politietterforskning, offentlig intelligens eller militæretterforskning samt forskningsreglene som er spesifikke for driften.

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Utvikle etterforskningsstrategi

  Utvikle strategier som brukes i en etterforskning, for å samle inn opplysninger og etterretning på en mest mulig produktiv måte i samsvar med lovgivningen, og sørge for at strategien tilpasses for hver enkelt sak, slik at etterretning kan innhentes så raskt og effektivt som mulig.

 • Sikre informasjonssikkerhet

  Sikre at informasjonen som samles inn under tilsyn eller kontroller, forblir hos de som er autorisert til å motta og bruke den, og at den ikke havner hos fiender eller andre uautoriserte enkeltpersoner.

 • Dokumentere bevis

  Dokumentere bevis som er funnet på et åsted i forbindelse med etterforskning eller ved presentasjon under en høring, på en måte som er i tråd med regelverket, for å sikre at bevis ikke utelukkes fra saken, og at registrene opprettholdes.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

Source: Sisyphus ODB