Yrke ettersalgssjef, kjøretøyer

Ettersalgssjefer, kjøretøyer maksimaliserer salg ved å gjøre fortløpende handler. De forhandler med eksisterende kunder om kontraktsfornyelser. De opprettholder kontrakter, behandler krav, håndterer garantisaker og undersøker skader på produkter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Handelsrett

  Lovregler som gjelder for en bestemt kommersiell virksomhet.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Forbrukervern

  Gjeldende lovverk som gjelder forbrukernes rettigheter på markedet.

Ferdigheter

 • Overvåke ettersalgsregistre

  Holde øye med tilbakemeldinger på ettersalg og følge med på kundetilfredshet og klager; registrere ettersalgshenvendelser for grundig dataanalyse.

 • Administrere ettersalgsprosesser for å overholde forretningsstandarder

  Overvåke utviklingen av ettersalgsaktiviteter. Sørge for at alt arbeid utføres i samsvar med forretningsprosedyrer og lovkrav.

 • Anvende forretningssans

  Iverksette hensiktsmessige tiltak i et forretningsmiljø for å oppnå best mulig resultat i hver enkelt situasjon.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Utføre analyse av kundenes behov

  Analysere vanene og behovene til kundene og målgruppene for å utarbeide og iverksette nye markedsføringsstrategier og for å selge flere varer på en mer effektiv måte.

 • Overvåke salgsaktiviteter

  Overvåke og føre tilsyn med aktiviteter knyttet til løpende salg i butikken for å sikre at salgsmålene oppfylles, vurdere hvor det er rom for forbedring, og identifisere eller løse kundenes problemer.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Planlegge arrangementsmarkedsføring for reklamekampanjer

  Designe og lede eventmarkedsføring for reklamekampanjer. Ha fysisk kontakt med kunder i forbindelse med en rekke typer eventer, involvere dem og gi dem informasjon om et spesifikt produkt eller en tjeneste.

 • Produsere statistiske finansielle registre

  Gjennomgå og analysere finansielle data for enkeltpersoner og selskaper for å kunne produsere statistiske rapporter eller registre.

 • Utvikle ettersalgsretningslinjer

  Utvikle retningslinjer for ettersalg, og rapportere resultater til ledelsen. Omforme retningslinjer til konkrete handlinger for å forbedre kundestøtten. Finne muligheter for fremtidige forretningstransaksjoner.

 • Bruke matematiske verktøy for å håndtere kjøretøy

  Bruke matematiske verktøy og elektronisk utstyr for å styre aktiviteter i forbindelse med kjøretøy og kunder, og gjennomføre rutinemessige operasjoner som omhandler tallforståelse og beregninger.

 • Sikre etterlevelse av garantikontrakter

  Implementere og overvåke reparasjoner og/eller utskifting fra leverandøren i samsvar med garantikontrakter.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

Source: Sisyphus ODB