Yrke fører av begravelsesbil

Førere av begravelsesbil betjener og vedlikeholder spesialkjøretøy for transport av avdøde mennesker fra deres hjem, sykehus eller begravelsesbyrået, til begravelsesstedet. De bistår også gravferdsarbeiderne.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Parkere kjøretøy

  Parkere motordrevne kjøretøyer uten å sette kjøretøyets integritet og menneskers sikkerhet i fare.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Føre kjøretøy i prosesjoner

  Kjøre biler, begravelsesbiler eller andre kjøretøy i et jevnt tempo i prosesjoner.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Vedlikeholde kjøretøyutseende

  Vedlikeholde kjøretøyets utseende ved vasking, rengjøring og ved å utføre mindre justeringer og reparasjoner.

Source: Sisyphus ODB