Yrke fører av begravelsesbil

Førere av begravelsesbil betjener og vedlikeholder spesialkjøretøy for transport av avdøde mennesker fra deres hjem, sykehus eller begravelsesbyrået, til begravelsesstedet. De bistår også gravferdsarbeiderne.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Parkere kjøretøy

  Parkere motordrevne kjøretøyer uten å sette kjøretøyets integritet og menneskers sikkerhet i fare.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Føre kjøretøy i prosesjoner

  Kjøre biler, begravelsesbiler eller andre kjøretøy i et jevnt tempo i prosesjoner.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Vedlikeholde kjøretøyutseende

  Vedlikeholde kjøretøyets utseende ved vasking, rengjøring og ved å utføre mindre justeringer og reparasjoner.

Source: Sisyphus ODB