Yrke fører av pansret kjøretøy

Førere av pansret kjøretøy kjører panserbiler som frakter verdifulle gjenstander, som penger, til ulike steder. De forlater aldri bilen. De samarbeider med verditransportørene, som leverer verdigjenstandene til sluttmottakeren. Førere av pansret kjøretøy ivaretar til enhver tid kjøretøyets sikkerhet i henhold til selskapets retningslinjer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Effektiv oppfatning av transportmiljø

  Kjenne til den lokale transporttopografien, inkludert veier, travle områder og alternative ruter for å nå en destinasjon. Bruke kunnskap til å transportere kjøretøyet til sin destinasjon på den mest tid- og drivstoffeffektive måten, og minimere sikkerhetsrisikoer.

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Administrere dokumentasjon for kjøretøylevering

  Sørge for at dokumentasjon for kjøretøylevering er korrekt og klar til riktig tid.

 • Administrere transport av kontanter

  Administrere hensiktsmessig og sikker transport av kontanter.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Måle tiden nøyaktig

  Måle tiden, ofte med en klokke eller stoppeklokke.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Laste last

  Samle varer som skal transporteres, og plassere dem i et transportkjøretøy.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Håndtere leverte pakker

  Administrere leverte pakker og sørge for at alle når sin destinasjon i tide.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Sikre overholdelse av regelverk innen distribusjonsvirksomhet

  Overholde regler, retningslinjer og lovgivning som gjelder for transport- og distribusjonsaktiviteter.

 • Bruke moderne elektroniske navigeringshjelpemidler

  Bruke moderne navigasjonshjelpemidler, f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Overholde transportarbeidsplan

  Overholde tilordnet arbeidsplan som utarbeidet av transportselskapet.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Tilbyr sikret transport

  Håndtere sikker transport av kontanter eller andre verdisaker, som verdipapirer, juveler eller viktige personer.

Source: Sisyphus ODB