Yrke førstemaskinist

Førstemaskinister har ansvar for hele den tekniske driften av fartøyet, inkludert tekniske, elektriske og mekaniske inndelinger. De er ledere for hele motoravdelingen om bord på skipet. De har det overordnede ansvaret for all teknisk drift og utstyr om bord på skipet. Førstemaskinister samarbeider om sikkerhet, overlevelse og helsetjenester om bord, og sørger for at gjeldende nasjonale og internasjonale standarder følges.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  De grunnleggende prinsippene og kravene som er fastsatt i International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Elektriske systemer som benyttes i transport

  Forstå hvordan elektriske systemer fungerer, deres spesifikasjoner og bruksområder i drift og systemer for transport av gods og mennesker.

 • Elektronikkprinsipper

  Studie av elektrisk energi, mer spesifikt elektronet, kontroll og tydelige prinsipper for integrerte kretser og elektriske systemer.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Fartøyets fysiske deler

  Detaljert kunnskap om fartøyets forskjellige fysiske komponenter. Sørge for vedlikehold og omsorg for å sikre optimal drift.

 • Internasjonale regler for forebygging av kollisjoner til sjøs

  Grunnleggende aspekter ved de internasjonale reglene for å forhindre kollisjoner til sjøs, f.eks. atferden til fartøyer med hverandre i sikte, navigasjonslys og markører, større lys- og lydsignaler, maritim signalisering og bøyer.

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

Ferdigheter

 • Betjene fartøymotorrom

  Betjene og vedlikeholde fartøymotorrom. Betjene hovedmaskinrommet der motoren og framdriftsmaskineriet er plassert.

 • Betjene mekanisk skipsutstyr

  Betjene mekanisk utstyr på fartøyer; kommunisere med teknikere hvis feil oppstår, eller hvis reparasjoner blir nødvendig under en seilas.

 • Vedlikeholde fartøymotorrom

  Vedlikeholde fartøyets motorer og motorromutstyr. Utføre kontroller før avgang og løpende kontroller under reisen.

 • Utføre navigasjonsberegninger

  Løse matematiske problemer for å oppnå trygg navigering.

 • Bruke maritim engelsk

  Kommunisere på engelsk med sjargong som brukes i faktiske situasjoner om bord på skip, i havner og andre steder innen skipsfart.

 • Vedlikeholde fartøyinventar

  Ha en oppdatert inventarliste for et fartøy, inkludert informasjon om reservedeler, olje og drivstoff. Fastslå drivstoffmengden som trengs for en reise. Sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig med drivstoff om bord.

 • Føre reiselogger

  Opprettholde en skriftlig oversikt over hendelser under en skips- eller flyreise.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Utføre kvalitetsrevisjoner

  Utføre regelmessige, systematiske og dokumenterte undersøkelser av et kvalitetssystem for å kontrollere samsvar med en standard basert på objektive bevis som for eksempel gjennomføringen av prosesser, effektivitet med hensyn til å oppnå kvalitetsmål og reduksjon og fjerning av kvalitetsproblemer.

 • Utføre økonomisk revisjon

  Vurdere og følge med på finansiell tilstand, virksomheten og de økonomiske bevegelsene som uttrykkes i selskapets regnskap. Revidere regnskap for å sikre forvaltning og styrbarhet.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Reparere elektriske fartøyssystemer

  Utføre reparasjoner om bord på elektriske fartøyssystemer. Løse feil uten å påvirke reisen.

 • Reparere mekaniske fartøyssystemer

  Reparere mekaniske systemer i fartøyer mens du er om bord. Sikre at funksjonsfeil på fartøyet blir reparert uten at det påvirker reisen.

Source: Sisyphus ODB