Yrke fabrikkarbeider

Fabrikkarbeidere hjelper maskinoperatører og produktmontører. De rengjør maskiner og arbeidsområder. Fabrikkarbeidere sørger for at det fylles på med utstyr og materialer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Rengjøringsprodukter

  De ingredienser som brukes i utviklingen av rengjøringsprodukter, deres egenskaper og risiko.

 • Industrielle verktøy

  Verktøy og utstyr som brukes til industrielle formål, både elektroverktøy og håndverktøy, og ulike bruksområder.

 • Rengjøringsteknikker

  Ulike teknikker og verktøy som brukes til å rengjøre ulike typer overflater for å oppnå en viss grad av renhet, f.eks. kosting, støvsuging, avfetting og våtrengjøring.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Rengjøre overflater

  Desinfisere overflater i samsvar med sanitærstandarder.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Rengjøre utstyr

  Gjennomføre rengjøringsrutiner etter bruk av utstyret.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Rengjøre byggulv

  Rengjøre gulv og trapper i bygninger ved å feie, støvsuge og moppe dem, i samsvar med hygieniske og organisatoriske standarder.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

Source: Sisyphus ODB