Yrke fabrikkarbeider

Fabrikkarbeidere hjelper maskinoperatører og produktmontører. De rengjør maskiner og arbeidsområder. Fabrikkarbeidere sørger for at det fylles på med utstyr og materialer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Rengjøringsprodukter

  De ingredienser som brukes i utviklingen av rengjøringsprodukter, deres egenskaper og risiko.

 • Industrielle verktøy

  Verktøy og utstyr som brukes til industrielle formål, både elektroverktøy og håndverktøy, og ulike bruksområder.

 • Rengjøringsteknikker

  Ulike teknikker og verktøy som brukes til å rengjøre ulike typer overflater for å oppnå en viss grad av renhet, f.eks. kosting, støvsuging, avfetting og våtrengjøring.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Rengjøre overflater

  Desinfisere overflater i samsvar med sanitærstandarder.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Rengjøre utstyr

  Gjennomføre rengjøringsrutiner etter bruk av utstyret.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Rengjøre byggulv

  Rengjøre gulv og trapper i bygninger ved å feie, støvsuge og moppe dem, i samsvar med hygieniske og organisatoriske standarder.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

Source: Sisyphus ODB