Yrke fagspesialist innen mikroelektronikk

Fagspesialister innen mikroelektronikk samarbeider med mikroelektronikkingeniører i utviklingen av små elektroniske innretninger og komponenter, for eksempel mikroprosessorer, minnebrikker og integrerte kretser for maskiner og motorkontroller. Fagspesialister innen mikroelektronikk har ansvar for bygging, testing og vedlikehold av mikrosystemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Elektroniske testprosedyrer

  Testprotokoller som muliggjør en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse testene omfatter testing av elektriske egenskaper som spenning, strøm, resistans, kapasitans og induktans samt testing av bestemte elektroniske komponenter, f.eks. elektronrør, halvledere, integrerte kretser og batterier. Testene omfatter visuelle kontroller, ytelsestester, miljøtester og sikkerhetstester.

 • Mikromontering

  Ulike systemer av nano-, mikro- eller mesoskalasystemer og komponenter med mål på mellom 1 µm til 1 mm. På grunn av behovet for nøyaktighet på en mikroskala kreves det pålitelig utstyr for visuell innstilling, f.eks. membransystemer med lys og stereoelektroniske mikroskoper samt presisjonsverktøy og maskiner, f.eks. mikroslinjer. Mikrosystemer er montert i samsvar med teknikker for doping, tynne filmer, etsing, bonding, mirkolitografi og polering.

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Mikroelektronikk

  Mikroelektronikk er et underfag innen elektronikk og tar for seg studie, design og produksjon av små elektroniske komponenter, som mikrobrikker.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Mikroprosessorer

  Dataprosessorer på en mikroskala som integrerer den sentrale prosessoren (CPU) på en enkelt brikke.

 • Mikrosensorer

  Innretninger med en størrelse som er mindre enn 1 mm, og som kan konvertere et ikke-elektriske signal, slik som temperatur, til et elektrisk signal. På grunn av deres størrelse gir mikrofølere bedre nøyaktighet, rekkevidde og følsomhet sammenlignet med større følere.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

Ferdigheter

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Bruke renromspåkledning

  Ha på seg klær som er egnet for miljøer som krever en høy grad av renhet for å kontrollere kontamineringsnivået.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Teste mikroelektronikk

  Teste mikroelektronikk ved hjelp av egnet utstyr. Samle inn og analysere data. Overvåke og vurdere systemets ytelse, og utføre tiltak dersom det er nødvendig.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Montere mikroelektronikk

  Bygge mikroelektronikk ved hjelp av mikroskop, pinsett og plukkroboter, f.eks. SMT-maskiner. Skjære substrater av silisiumplater og feste komponenter på overflaten med lodde- og festeteknikker. Feste ledningene med egne ledningsfesteteknikker og forsegle og kapsle inn mikroelektronikken.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Lodde elektronikk

  Betjene og bruke loddeverktøy og loddebolt, som avgir høye temperaturer for å smelte loddetinnet og sammenføye elektroniske komponenter.

Source: Sisyphus ODB