Yrke faktureringsassistent

Faktureringsassistenter oppretter fakturaer og kredittnotater, utsteder dem til kundene på alle nødvendige måter og oppdaterer kunderegistre. De utsteder fakturaer til kunder og månedlige kundeutskrifter, oppdaterer kunderegistre, behandler kredittnotater, registrerer og sender fakturaer og så videre.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen og rollene i en organisasjon og andre særtrekk ved den finansielle avdelingen i en organisasjon. Forstå finansregnskap, investeringer, retningslinjer for offentliggjøring av informasjon, osv.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

Ferdigheter

 • Organisere forretningsdokumenter

  Sette sammen dokumenter fra kopimaskinen, posten eller den daglige driften til virksomheter.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Føre registre over klienters kreditthistorie

  Opprette og vedlikeholde kundens kreditthistorikk med relevante transaksjoner, støttedokumenter og detaljer om den økonomiske irksomheten. Sørge for at disse dokumentene er oppdatert i tilfelle analyse og offentliggjøring.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Sende ut regninger/faktura

  Klargjøre og utstede regninger til kunder og debitorer med utgangspunkt i reskontro i regnskapet. Oppgi utestående beløp, forfallsdato, merverdiavgift og flere detaljer etter behov.

 • Bruke kontorsystemer

  Bruke kontorsystemer som brukes i virksomhetens anlegg, på en passende og betimelig måte, avhengig av mål, enten det er for innsamling av beskjeder, lagring av kundeinformasjon eller agendaplanlegging. Inkluderer administrasjon av systemer som for eksempel CRM-systemer, leverandørstyring, lagring og telefonsvarersystemer.

 • Arkivere dokumenter

  Lage et arkiveringssystem. Skrive en dokumentkatalog. Merke dokumenter osv.

 • Føre kunderegistre

  Oppbevare og lagre strukturerte data og registre over kunder i samsvar med reglene for vern av personopplysninger og personvern.

 • Følge opp kundefordringer

  Revidere kundefordringer i regnskapet for å kunne dele opp de økonomiske rettighetene selskapet har til andre foretak. Iverksette tiltak for å avstemme regnskapet og samle inn pengene.

 • Fylle ut skjemaer

  Fylle ut skjemaer av forskjellige typer med riktige opplysninger, leselig håndskrift og til avtalt tid.

Source: Sisyphus ODB