Yrke farmakolog

Farmakologer studerer hvordan legemidler interagerer med organismer, levende systemer og deres deler (dvs. celler, vev eller organer). Gjennom sin forskning bidrar de til å identifisere stoffer som kan inntas av mennesker, og som har de biokjemiske egenskapene som skal til for å helbrede sykdommer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Farmasøytisk lovgivning

  Europeisk og nasjonal rettslig ramme for utvikling, distribusjon og bruk av legemidler for mennesker.

 • Smittsomme sykdommer

  Smittsomme sykdommer er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmasøytisk kjemi

  De kjemiske aspektene ved identifikasjon og syntetisk endring av kjemiske enheter slik de er knyttet til terapeutisk bruk. Måten ulike kjemikalier påvirker biologiske systemer på, og hvordan de kan integreres i utviklingen av legemidler.

 • Legemidler

  Legemidler, nomenklaturen for dem og stoffene som brukes ved framstilling av legemidler.

 • Farmakovigilanslovgivning

  Forskrifter som brukes til å kontrollere og overvåke medisinske bivirkninger på EU-nivå.

 • Farmasøytisk teknologi

  Farmasøytisk teknologi er den grenen av farmasi som omhandler teknologisk design, utvikling, produksjon og evaluering av legemidler og medisinske produkter.

 • Toksikologi

  Negative virkninger av kjemikalier på levende organismer, deres dose og eksponering.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Utvikling av farmasøytiske legemidler

  Framstillingsfaser for legemidler: preklinisk fase (forskning og testing på dyr), klinisk fase (kliniske forsøk på mennesker) og underfasene som er nødvendige for å oppnå legemiddel som sluttprodukt.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Ferdigheter

 • Kjøre laboratoriesimuleringer

  Kjøre simuleringer av prototyper, systemer eller nylig utviklede kjemiske produkter ved hjelp av laboratorieutstyr.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Blande kjemikalier

  Blande kjemiske stoffer på en sikker måte i henhold til oppskriften, i riktige doser.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

Source: Sisyphus ODB