Yrke feltprest

Feltprester utfører religiøse aktiviteter i sekulære institusjoner. De utfører rådgivningstjenester og gir spirituell og emosjonell støtte til personer i institusjonen, samtidig som de samarbeider med prester eller andre representanter for trossamfunnet, for å støtte religiøse aktiviteter i lokalsamfunnet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De ulike metodene for psykologisk rådgivning, opplæring og veiledning for personer i alle aldre, grupper og organisasjoner der det tas hensyn til medisinske aspekter.

Ferdigheter

 • Fremme religiøse aktiviteter

  Fremme arrangementer, deltakelse på religiøse tjenester og seremonier, og deltakelse i religiøse tradisjoner og festligheter i et lokalsamfunn for å styrke rollen religion spiller i dette samfunnet.

 • Vise empati

  Vise empati for å forebygge enhver form for symbolsk vold og isolasjon, og for å sikre at alle blir tatt hensyn til. Dette bør omfatte en evne til å forstå ulik muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon om oppfatninger og følelser.

 • Forsterke positiv atferd

  Forsterke den positive atferden til mennesker under rehabilitering og rådgivningsaktiviteter, for å sikre at personen iverksetter de nødvendige tiltakene for positive resultater på en positiv måte, slik at vedkommende forblir motivert til å fortsette innsatsen for å nå mål.

 • Levere veldedige tjenester

  Levere tjenester for veldedighetsformål eller utføre en uavhengig aktivitet relatert til samfunnstjeneste, for eksempel å tilby mat og husly, utføre innsamlingsaktiviteter for veldedighetsformål, samle støtte for veldedighet og andre veldedige tjenester.

 • Tolke religiøse tekster

  Tolke innholdet og budskapene i religiøse tekster for å utvikle seg åndelig og hjelpe andre i deres åndelige utvikling, bruke passende utdrag og budskap under tjenester og seremonier eller i forbindelse med teologisk undervisning.

 • Gi åndelig veiledning

  Bistå personer og grupper som oppsøker veiledning i sin religiøse overbevisning, eller støtte den åndelige opplevelsen deres, slik at de føler at troen deres blir styrket.

 • Gi sosial rådgivning

  Bistå og veilede brukere av sosialtjenester med å løse personlige, sosiale eller psykologiske problemer og vansker.

 • Utføre religiøse seremonier

  Utføre rituelle handlinger og bruke de tradisjonelle religiøse tekstene under seremonielle arrangementer, for eksempel begravelser, konfirmasjoner, dåp, fødselsritualer og andre religiøse seremonier.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

Source: Sisyphus ODB