Yrke fengselsbetjent i ungdomsfengsel

Fengselsbetjenter i ungdomsfengsel overvåker og sikrer unge lovbrytere. De sørger for sikkerheten ved fengselet i samsvar med regler og forskrifter, utarbeider rapporter om den daglige aktiviteten og hendelser, og rapporterer om uvanlig aktivitet. De fører også tilsyn med rehabiliteringsprosedyrer for lovbryterne.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer som ikke kan transporteres fra ett område til et annet, eller bli båret av en enkeltperson samt deres natur og håndteringen av dem.

 • Lovlig bruk av makt

  Karakteristikker ved bruk av makt, som er en lovlig doktrine som brukes av politi og hærstyrker for å regulere voldshandlinger under intervensjoner. Ved bruk av makt er det viktig å balansere sikkerhetsbehovene med etiske bekymringer for rettighetene og velværen til inntrengere eller mistenkte.

 • Kriminalomsorgens prosedyrer

  Rettsreguleringer og retningslinjer med hensyn til fengselsdrift, og annen kriminalomsorg.

 • Rettshåndhevelse

  De ulike organisasjonene som deltar i håndheving av loven samt lover og forskrifter om håndheving av loven.

Ferdigheter

 • Følge tiltalte

  Følge mistenkte og lovbrytere fra et område til et annet, for eksempel i et fengsel eller fra en celle til en rettssal, for å sikre at de ikke rømmer, at de ikke er voldelige eller på annen måte overskrider grensene for akseptabel atferd, og for å kunne reagere på eventuelle nødssituasjoner.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Overvåke rehabiliteringsprosess

  Ha tilsyn med rehabiliteringsprosessen for kriminelle mens de er fengslet, for å kontrollere at de følger instruksjonene, viser god adferd og jobber mot full integrering når de slippes fri.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Rettlede individer

  Rettlede personer og hjelpe dem med sin personlige utvikling ved å gi følelsesmessig støtte, dele erfaringer og gi råd. Tilpasse støtten til personens særskilte behov og ta hensyn til vedkommendes anmodninger og forventninger.

 • Patruljere i områder

  Patruljere et utpekt område, se opp for og reagere på mistenkelige og farlige situasjoner, og kommunisere med beredskapsorganisasjoner.

 • Sikre enkeltpersoner fysisk

  Hindre, eller holde igjen med makt, enkeltpersoner som bryter regelverk når det gjelder akseptabel oppførsel, som utgjør en trussel mot andre, og som utfører voldshandlinger, for å sikre at denne enkeltpersonen ikke kan fortsette med denne negative oppførselen, og for å beskytte andre.

Source: Sisyphus ODB