Yrke filmfotograf

Filmfotografer er ansvarlig for den visuelle tolkningen av manuset og alle fotokomponenter av filmen, herunder sammenstilling, fargesetting, lyssetting, stil og innspillingssteder. De skaper filmens eller fjernsynsprogrammets visuelle utseende og velger filmutstyr, herunder linse og filtre. Filmfotografer leder operatørene av visuelt utstyr og lysteknikerne. De samarbeider med video- og filmproduksjonslederen for å oppnå den ønskede effekten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kinematografi

  Registrering av lys og elektromagnetisk stråling for å skape film. Registrering kan skje elektronisk med en bildeføler eller kjemisk på lett følsomme materialer, som filmlager.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Fotografering

  Kunst og praksis med å opprette estetisk tiltalende bilder ved å registrere lys eller elektromagnetisk stråling.

 • Belysningsteknikker

  Egenskaper ved teknikker som brukes til å skape atmosfære og effekter på kamera eller på scenen, utstyret som trengs og riktig oppsett å bruke.

 • Audiovisuelt utstyr

  Kjennetegn ved og bruk av ulike verktøy som bidrar til å stimulere synet og hørselsansen.

Ferdigheter

 • Designe belysning

  Designe riktig atmosfære og en estetisk tiltalende film med lys. Gi instruksjoner om utstyret, innstillingene og tegnene som skal brukes.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Studere mediekilder

  Studere ulike mediekilder som kringkastinger, trykte medier og nettmedier for å få inspirasjon til utvikling av kreative konsepter.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Jobbe med forhåndsproduksjonsteam

  Rådføre seg med forhåndsproduksjonsteamet om forventninger, krav, budsjett osv.

 • Overvåke lydproduksjon

  Overvåke lydproduksjon og bestemme hvilken musikk og lyd som skal brukes i film- og teaterproduksjon.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Se utdrag

  Se uredigerte scener og opptak etter filming for å kontrollere kvaliteten. Avgjøre hvilke opptak som skal brukes, og hva som må redigeres.

 • Jobbe med filmredigeringsteam

  Jobbe sammen med filmredigeringsteamet under etterproduksjon. Sørge for at sluttproduktet er i samsvar med spesifikasjonene og den kreative visjonen.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Overvåke kameracrew

  Overvåke kameracrewet for å sikre at de bruker riktig utstyr, vinkler, utsnitt, bilder osv., i henhold til den kreative visjonen.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

Source: Sisyphus ODB