Yrke filmprodusent

Filmprodusenter overvåker hele produksjonen av en film eller et fjernsynsprogram. De velger ut manuskriptene som skal gjøres om til filmer eller serier. Filmprodusenter skaffer de finansielle midlene for å lage en film eller fjernsynsserie. De foretar den endelige beslutningen for hele prosjektet, fra utvikling og redigering til distribusjon. Under store produksjoner kan filmprodusenter være en del av et team med flere produsenter og ha ansvar for noen av disse oppgavene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Audiovisuelle produkter

  Forskjellige typer av audiovisuelle produkter og deres krav, f.eks. dokumentarfilmer, lavbudsjettfilmer, TV-serier, plater, CD-er med mer.

Ferdigheter

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Jobbe med dramatikere

  Arbeide med forfattere på seminarer eller gjennom opplegg for skriptutvikling.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Ta kunstnerisk visjon i betraktning

  Ta hensyn til organisasjonens kunstneriske og kreative visjon når det skal velges et prosjekt.

 • Velge ut manuskripter

  Velge ut manuskriptene det skal lages spillefilmer av.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Jobbe med video- og filmproduksjonsteam

  Jobbe sammen med besetningsmedlemmer for å fastsette krav og budsjetter.

 • Jobbe med filmredigeringsteam

  Jobbe sammen med filmredigeringsteamet under etterproduksjon. Sørge for at sluttproduktet er i samsvar med spesifikasjonene og den kreative visjonen.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Samarbeide med finansierende aktører

  Etablere kontakt med personer som er villige til å finansiere prosjektet. Forhandle frem avtaler og kontrakter.

Source: Sisyphus ODB