Yrke finansanalytiker

Finansanalytikere utfører økonomiske undersøkelser og genererer verdifulle analyser i finansielle spørsmål, for eksempel lønnsomhet, likviditet, solvens og forvaltning av eiendeler. De gir anbefalinger om økonomiske saker i beslutningsprosesser. Finansanalytikere arbeider både i offentlig og privat sektor.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Makroøkonomi

  Det økonomiske fagområdet som studerer ytelse og atferd for alle sektorer i en økonomi, samlet sett. Dette feltet vurderer en stats finansielle inntjening og vurderer indikatorer som brutto nasjonalprodukt (BNP), prisnivå, ledighet og inflasjon.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Regnskap

  Dokumentasjon og behandling av opplysninger om finansielle aktiviteter.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Mikroøkonomi

  Det økonomiske feltet som studerer atferd og samhandling mellom bestemte aktører i økonomien, det vil si forbrukere og foretak. Det er feltet som analyserer beslutningstakingprosessen til enkeltpersoner, og faktorene som påvirker kjøpsbeslutninger.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

Ferdigheter

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Utarbeide en finansiell rapport

  Avslutte prosjektregnskap. Utarbeide et faktisk budsjett, sammenligne avvik mellom planlagt og faktisk budsjett og trekke endelige konklusjoner.

 • Tilby finansielle tjenester

  Tilby et bredt spekter av finansielle tjenester til kunder, for eksempel bistand med finansielle produkter, finansiell planlegging, forsikringer, penger og kapitalforvaltning.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Forberede økonomiske prognoser

  Samle inn finansielle data, gjennomføre analyser og komme med finansielle prognoser for små og store foretak.

 • Utføre virksomhetsforskning

  Søke etter og samle inn informasjon som er relevant for utviklingen av virksomheter på forskjellige felt, alt fra juridisk, regnskap, finans og handel.

 • Utføre forretningsanalyse

  Vurdere tilstanden til en virksomhet i seg selv og sett i forhold til konkurransefeltet ved å utføre undersøkelser, analysere dataene opp mot forretningsbehovene og fastslå muligheter.

Source: Sisyphus ODB