Yrke finansieringssjef

Finansieringssjefer har ansvaret for å utvikle og gjennomføre finansieringsstrategien for programmene til en organisasjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansieringsmetoder

  De finansielle mulighetene for å finansiere prosjekter som de tradisjonelle, nemlig lån, risikokapital, offentlige eller private tilskudd på grunnlag av alternative metoder, f.eks. crowdfunding.

Ferdigheter

 • Administrere stipendsøknader

  Behandle og klargjøre søknader om tilskudd ved å gjennomgå budsjetter, holde rede på fordelte tilskudd eller skaffe de riktige dokumentene.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Finne tilskudd

  Oppdage mulige tilskudd til deres organisasjon ved å konsultere stiftelsen eller foretaket som tilbyr finansieringen.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

Source: Sisyphus ODB