Yrke finanspolitisk medarbeider

Finanspolitiske medarbeidere utarbeider økonomiske strategier. De har tilsyn med økonomiske aspekter som konkurranseevne, innovasjon og handel. Finanspolitiske medarbeidere bidrar til å utvikle økonomisk politikk, prosjekter og programmer. De utreder, analyserer og vurderer problemer knyttet til offentlig politikk og anbefaler relevante tiltak.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

Ferdigheter

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Utvikle økonomisk politikk

  Utvikle strategier for økonomisk stabilitet og vekst i en organisasjon, nasjon eller internasjonalt, og forbedre handelspraksisen og økonomiske prosedyrer.

 • Gi råd om økonomisk utvikling

  Gi organisasjoner og institusjoner råd om faktorer og tiltak de kan iverksette for å fremme og sikre økonomisk stabilitet og vekst.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Overvåke nasjonal økonomi

  Overvåke økonomien til et land og dets finansinstitusjoner, som banker og andre kredittinstitusjoner.

 • Gi rådgivning til lovgivere

  Gi råd om ulike statlige og juridiske oppgaver, for eksempel politikkutforming og indre prosesser i et offentlig organ, til statstjenestemenn i lovgivende stillinger, for eksempel parlamentsmedlemmer, statsråder, senatorer og andre lovgivere.

 • Lage prognoser for økonomiske trender

  Samle inn og analysere økonomiske data for å forutsi økonomiske trender og hendelser.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

Source: Sisyphus ODB