Yrke finanspolitisk medarbeider

Finanspolitiske medarbeidere utarbeider økonomiske strategier. De har tilsyn med økonomiske aspekter som konkurranseevne, innovasjon og handel. Finanspolitiske medarbeidere bidrar til å utvikle økonomisk politikk, prosjekter og programmer. De utreder, analyserer og vurderer problemer knyttet til offentlig politikk og anbefaler relevante tiltak.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

Ferdigheter

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Utvikle økonomisk politikk

  Utvikle strategier for økonomisk stabilitet og vekst i en organisasjon, nasjon eller internasjonalt, og forbedre handelspraksisen og økonomiske prosedyrer.

 • Gi råd om økonomisk utvikling

  Gi organisasjoner og institusjoner råd om faktorer og tiltak de kan iverksette for å fremme og sikre økonomisk stabilitet og vekst.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Overvåke nasjonal økonomi

  Overvåke økonomien til et land og dets finansinstitusjoner, som banker og andre kredittinstitusjoner.

 • Gi rådgivning til lovgivere

  Gi råd om ulike statlige og juridiske oppgaver, for eksempel politikkutforming og indre prosesser i et offentlig organ, til statstjenestemenn i lovgivende stillinger, for eksempel parlamentsmedlemmer, statsråder, senatorer og andre lovgivere.

 • Lage prognoser for økonomiske trender

  Samle inn og analysere økonomiske data for å forutsi økonomiske trender og hendelser.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

Source: Sisyphus ODB