Yrke finmekanikkdesigner

Finmekanikkdesignere utformer prosesser, maskiner, koblinger og annet utstyr som har usedvanlig lave tekniske toleranser, er repeterbare og stabile over tid. De sikrer at prototyper blir bygd og testet, og påser at designene oppfyller systemspesifikasjoner og driftskrav.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Presisjonsmekanikk

  Presisjons- eller finmekanikk er en underdisiplin i prosjektering som fokuserer på design og utvikling av mindre presisjonsmaskiner.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Presisjonsteknikk

  Ingeniørdisiplin relatert til feltene elektroteknikk, elektronisk teknikk, programvareteknikk, optisk teknikk og mekanisk teknikk som omhandler utvikling av apparater med svært lave toleranser.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

Ferdigheter

 • Administrere teknisk prosjekt

  Administrere ingeniørprosjektressurser, budsjett, tidsfrister og personale, og planlegge tidsplaner samt alle tekniske aktiviteter som er relevante for prosjektet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Tolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende opplysningene om de tekniske vilkårene.

Source: Sisyphus ODB