Yrke fiskeriinspektør

Fiskeobservatører registrerer og rapporterer om fiskeaktivitet og nivået for overholdelse og håndheving av gjeldende vernetiltak/miljøtiltak på arbeidsområdet ved å kontrollere fartøyets posisjon, bruken av fiskeutstyret og fangsten. De utarbeider rapportene som er nødvendige for vitenskapelig overvåking av fiskeområdet, gir politiske råd og planlegger og koordinerer aktiviteter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Code of Conduct for Responsible Fisheries

  De forente nasjoners organisasjon for næringsmidler og landbruk (FAO) for ansvarlig fiskeri og retningslinjer som er etablert for yrkesfiskere.

 • Risikoer forbundet med gjennomføring av fiskeoperasjoner

  Generelle risikoer som forekommer når de arbeider på fiskebåter, og særlige risikoer som bare forekommer i visse fiskemetoder. Forebygge trusler og ulykker.

 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  De grunnleggende prinsippene og kravene som er fastsatt i International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Internasjonale regler for forebygging av kollisjoner til sjøs

  Grunnleggende aspekter ved de internasjonale reglene for å forhindre kollisjoner til sjøs, f.eks. atferden til fartøyer med hverandre i sikte, navigasjonslys og markører, større lys- og lydsignaler, maritim signalisering og bøyer.

 • Fiskeriforvaltning

  Prinsipper, metoder og utstyr som brukes i bestandsforvaltningen for fiskerinæringen: konseptene med fangst, bifangst, fiskeinnsats, bærekraftig høsting av bestander, ulike prøvingsmetoder og hvordan prøvene brukes.

 • Fiskeutstyr

  Identifisering av de ulike redskapene som brukes til fiskefangst og deres funksjonelle kapasitet.

 • Forringing av fiskeprodukter

  Løse opp og ødelegge fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kjemiske prosesser som skjer etter fangst.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøkelser og analyser av ulike metoder for håndtering av fiske, idet det tas hensyn til internasjonale traktater og industrinormer for å analysere fiskeriforvaltning. 

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Fiskefartøy

  Betegnelse på de ulike elementene og utstyr for fiskefartøyer.

 • Kvaliteten til fiskeprodukter

  Faktorer som påvirker kvaliteten på fiskeprodukter. For eksempel kan det være forskjeller mellom arten, virkningen av fiskeutstyret og parasitter for bevaring av kvaliteten.

 • Fiskeanatomi

  Studien av formen eller morfologien av fiskearter.

Ferdigheter

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Jobbe under utendørsforhold

  Kan takle ulike klimaforhold, som varme, regn, kulde eller sterk vind.

 • Håndtere fiskeprodukter

  Håndtere fisk og hygienen som kreves for å opprettholde kvaliteten. Klargjøre fiskeprodukter for lagring.

 • Overleve på sjøen ved evakuering av skip

  Identifisere nødsignaler og hvilke nødssituasjoner de informerer om. Overholde fastsatte prosedyrer. Iføre seg og bruke en redningsvest eller en flytedrakt. Hoppe trygt i vannet fra en større høyde. Svømme og rette opp en veltet livbåt iført en redningsvest. Holde seg flytende uten redningsvest. Borde en redningsfarkost fra skipet eller fra vannet iført redningsvest. Iverksette bording av redningsfarkost for å øke overlevelsesmuligheter. Benytte et drivanker eller sjøanker. Betjene redningsfarkostutstyr. Betjene posisjoneringsutstyr, inkludert radioutstyr.

Source: Sisyphus ODB