Yrke fjærkrefanger

Fjærkrefangere er spesialister som arbeider med å fange fjærkre på fjærkrefarmer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

  • Administrere dyrehygiene

    Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

  • Laste dyr for transport

    Laste og losse dyr trygt i containere eller bur for transport. Sørge for at de oppholder seg sikkert og trygt i transportkjøretøyet.

  • Kontrollere dyrebevegelser

    Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

Source: Sisyphus ODB