Yrke fjørfesorterer

Fjørfesorterere er spesialister som arbeider i fjørfeoppdrett, der de fastslår dyrenes kjønn, slik at hannfuglene kan skilles fra hunnfuglene. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Buskapsutvalgsprinsipper

  Kriterier for utvelging av dyr og for bestemmelse av husdyrklasser.  

Ferdigheter

 • Bestemme dyrets kjønn

  Fastslå et dyrs kjønn.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Fange fjærfe

  Fange fjærkre i forbindelse med undersøkelse, håndtering eller forflytning.

 • Velge buskap

  Merke, sortere og separere dyr etter formål og destinasjon, og ta hensyn til dyrets tilstand og relevant lovgivning.

 • Håndtere dyr på en trygg måte

  Sørge for sikkert og humant samspill med dyret og unngå faktorer som vil påvirke dyrets adferd på en negativ måte. Dette omfatter bruk av hjelpemidler/utstyr for human opplæring, samt å forklare bruken til dyrets eiere/passere, for å sikre at de blir brukt på riktig måte, og at dyrets velferd ivaretas.

Source: Sisyphus ODB