Yrke fjellguide

Fjellguider hjelper besøkende, tolker naturarven og gir informasjon og veiledning til turister på fjellekspedisjoner/-turer. De støtter besøkende med aktiviteter som fotturer, klatring og skikjøring, i tillegg til å sørge for sikkerheten deres gjennom å overvåke både værforhold og helsetilstand.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lokalgeografi

  Omfang av fysiske og geografiske egenskaper og beskrivelser i et lokalt område, etter stedsnavn og ikke bare det.

 • Geografiske områder som er relevante for turisme

  Feltet for turistgeografi i Europa og utlandet for å finne relevante områder for turisme og relevant turisme.

 • Sightseeinginformasjon

  Sightseeinginformasjon om et bestemt turistmål.

Ferdigheter

 • Lese kart

  Lese kart på en effektiv måte.

 • Animere i friluft

  Animere grupper i friluft på en uavhengig måte, tilpasse praksisen for å holde gruppen animert og motivert.

 • Sørge for å ivareta besøkendes helse og sikkerhet

  Iverksette de nødvendige forholdsregler for å ivareta den fysiske sikkerheten for et publikum eller for personer som besøker en aktivitet. Forberede tiltak i tilfelle nødssituasjoner. Gi førstehjelp og ta ansvar ved evakueringer.

 • Håndtere inngangsbilletter

  Ta betalt fra besøkende og gruppemedlemmer.

 • Håndtere personlig identifiserbar informasjon

  Håndtere personlig identifiserbar informasjon om kunder på en trygg og diskret måte.

 • Gi reiselivsrelatert informasjon

  Gi kunder relevante opplysninger om historiske og kulturelle steder og arrangementer på en underholdende og informativ måte.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Velge ruter for besøkende

  Undersøke og velge interessepunkter, reiseruter og steder som skal besøkes.

 • Informere besøkende på rundreiser

  Dele ut brosjyrer, gi audiovisuelle presentasjoner, gi veiledning og relevante kommentarer på reisestedene. Forklare historie og funksjonalitet knyttet til turhøydepunkter og svare på spørsmål.

 • Følge etiske retningslinjer innen turisme

  Utføre turismerelaterte tjenester i henhold til aksepterte prinsipper om rett og galt. Dette omfatter rettferdighet, åpenhet og upartiskhet.

 • Administrere kontraktsdetaljer ved turistreiser

  Administrere detaljene i kontrakter for turistreiser for å sørge for at turistene mottar alle tjenestene som inngår i turpakken.

 • Registrere besøkende

  Registrere besøkende etter å ha ønsket dem velkommen. Dele ut nødvendige identifikasjonsmerker eller sikkerhetsinnretninger.

 • Sette sammen forsyningsartikler for besøkende

  Samle inn og sjekke alt nødvendig utstyr før avreise.

 • Administrere turistgrupper

  Overvåke og veilede turister. Sørge for en positiv gruppedynamikk og håndtere konflikter og problemer som måtte oppstå.

 • ønske reisegrupper velkommen

  Ønske nylig ankomne turistgrupper velkommen på destinasjonen for å informere om arrangement og reiseplaner.

 • Eskortere besøkende til steder av interesse

  Føre turister til interessante steder, som muséer, utstillinger, fornøyelsesparker eller kunstgallerier.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

Source: Sisyphus ODB