Yrke flyanviser

Flyanvisere signaliserer til piloter for å hjelpe dem med manøvrering, for eksempel å snu, bremse, stoppe og slå av motorer. De veileder fly til parkeringsplassen eller til rullebanen. De angir også retning til pilotene ved å kjøre foran med bil.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sivile luftfartsbestemmelser

  Kjenne til luftfartsregelverk, forskrifter og signaler, herunder oppstillingssignaler.

 • Rampesikkerhetskrav

  En grundig forståelse av krav og framgangsmåter for sikkerhet på rampen.

 • Farene ved oppstillingsaktivitet

  Forstå farene og vanskelighetene som følger av oppstillingsaktivitet, inkludert støy, støv, svelging eller kjøretøykollisjoner.

 • Flyoppstillingssignaler

  Arm- og håndbevegelsene som brukes til å veilede luftfartøyer i henhold til offisielle flyoppstillingsprosedyrer.

Ferdigheter

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Utføre nødvendige kontroller før flyet flyttes på stand

  Utføre en serie av standardkontroller før flyet settes på en oppstillingsplass; sjekke serviceutstyr og se etter olje-/drivstoffutslipp; sjekke aktiviteter på oppstillingsplasser ved siden av, osv.

 • Overholde flygekontrolloperasjoner

  Opptre i samsvar med instruksjon fra flyveledere.

 • Betjene «følg meg»-kjøretøyer

  Kjøre «følg meg» -kjøretøyet på en trygg og effektiv måte for å lede flyet gjennom et utpekt område.

 • Sikre effektiv kommunikasjon innen lufttrafikktjenester

  Sikre implementering av en effektiv kommunikasjonsutveksling i lufttrafikktjenester (ATS) som involverer bevegelsesområder for flyplasser. Følge prosedyrene innenfor nettverket.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Utføre nødvendige prosedyrer før take-off

  Utføre en serie handlinger før takeoff, f.eks. start av hoved- og hjelpemotorer, riktig plassering av parkeringsklosser, FOD-sjekk og frakobling av bakkeaggregat.

Source: Sisyphus ODB