Yrke flygelederassistent

Flygelederassistenter opprettholder den driftsmessige timingen fra soloppgang til solnedgang, for å sikre at informasjonen som sendes av byråer, er autentisk. De streber etter å sikre trygghet, regelmessighet og effektivitet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Felles luftfartssikkerhetsforskrifter

  Lover og forskrifter som gjelder for sivil luftfart på regionalt, nasjonalt, europeisk og internasjonalt plan. Forstå at forskriftene som tar sikte på å beskytte borgere til enhver tid i sivil luftfart. Sikre at operatører, borgere og organisasjoner overholder disse reglene.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

Ferdigheter

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Sikre nøyaktigheten av aeronautiske data

  Sikre nøyaktigheten av publisert luftfartsinformasjon, f.eks. landingsskjemaer og radionavigasjonshjelpemidler.

 • Forberede meldinger til flyvere for piloter

  Forberede og legge ut NOTAM-meldinger regelmessig i informasjonssystemet som brukes av flygere; beregne den best mulige måten å bruke det tilgjengelige luftrommet på; gi informasjon om mulige farer som kan oppstå ved flyshow, VIP-flygninger eller fallskjermhopping.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Analysere data for aeronautiske publikasjoner

  Samle inn, redigere, og ikke minst analysere data fra sivile luftfartsmyndigheter og tilknyttede tjenester. Analysere data for å forberede endringer som er innarbeidet i luftfartspublikasjoner.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Følge flyplassikkerhetsprosedyrer

  Følge flyplassikkerhetsprosedyrer, retningslinjer og lovverk for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Ivareta sikkerheten innen internasjonal luftfart

  Kommunisere med nasjonale og internasjonale byråer for å sikre maksimal effektivitet og sikkerhet innen luftfart.

Source: Sisyphus ODB