Yrke flyklarerer

Flyklarerere autoriserer, regulerer og kontrollerer kommersielle flyreiser i henhold til myndigheters og selskapets forskrifter. De håndterer og fører oppsyn med flyvningsflyten ved å utarbeide logger over flyvninger, forsinkelser, kanselleringer og endringer i tidsplaner eller flyvningsplaner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Flyplassplanlegging

  Kunnskap om flyplassplanlegging for ulike luftfartøystyper. Bruke den informasjonen til å mobilisere ressurser og mennesker til å håndtere luftfartøy mens de er ved lufthavnen.

 • Lufttrafikkontrolloperasjoner

  Forstå oppgavene som utføres av flygeledere, inkludert samspill og effektiv kommunikasjon mellom fly og flygeledere, utføring av oppfølgingsaktiviteter og sikring av jevn drift under flyginger.

 • Luftfartsmeteorologi

  Forstå luftfartsmeteorologien som forholder seg til værforhold for lufttrafikkstyring (ATM). Forstå hvordan grundige endringer i trykkverdier og temperaturverdier på flyplasser kan skape variasjoner i mot- og medvindskomponentene, og kan skape driftsforhold med lav sikt. Kunnskap om luftfartsmeteorologi kan bidra til å redusere de negative virkningene på ATM-systemet ved å redusere forstyrrelser og de følgende problemene med forstyrrelser som er tatt ut av strøm, tapt kapasitet og økte tilleggskostnader.

Ferdigheter

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

 • Forberede meldinger til flyvere for piloter

  Forberede og legge ut NOTAM-meldinger regelmessig i informasjonssystemet som brukes av flygere; beregne den best mulige måten å bruke det tilgjengelige luftrommet på; gi informasjon om mulige farer som kan oppstå ved flyshow, VIP-flygninger eller fallskjermhopping.

 • Ta værforhold i betraktning

  Utsette eller kansellere flyvninger dersom farlige værforhold kan utgjøre en fare for luftfartøyets sikkerhet, passasjerer eller besetning.

 • Beregne luftfartøysvekt

  Beregne total flyvekt ved å ta bagasje, last, passasjerer, mannskap og drivstoff med i betraktningen. Lage dokumentasjon på vekt og balanse.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Opptre pålitelig

  Fremstå på en slik måte at man kan stoles på eller settes lit til.

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Bistå piloten med gjennomføring av nødlanding

  Bistå luftfartøy under nødsituasjoner og nødlandingsprosedyrer.

 • Klargjøre flyvningsavgangsfrigivelse

  Klargjøre og undertegne frigivelse – et offisielt dokument som gir flyet tillatelse til å ta av.

 • Bruke IKT-systemer

  Velge og bruke IKT-systemer til en rekke komplekse oppgaver for å kunne oppfylle en rekke ulike behov.

 • Anvende meteorologisk informasjon

  Bruke og tolke meteorologiske opplysninger for virksomheter som er avhengig av klimatiske forhold. Bruke disse opplysningene til å gi råd om sikker drift i forbindelse med værforhold.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Lage en flyvningsplan

  Utvikle en flyvningsplan som beskriver flyhøyden, ruten som skal følges, og mengden drivstoff som kreves, ved hjelp av forskjellige informasjonskilder (værrapporter og andre data fra flytrafikkontrollen).

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Sikre nøyaktigheten av aeronautiske data

  Sikre nøyaktigheten av publisert luftfartsinformasjon, f.eks. landingsskjemaer og radionavigasjonshjelpemidler.

 • Formidle flyvningsinformasjon

  Utarbeide og formidle flyvningsinformasjon til andre i selskapet. Dette er kilden til den informasjonen som gis til de reisende.

Source: Sisyphus ODB