Yrke flyttebilsjåfør

Flyttebilsjåfører kjører transportvogner eller lastebiler som er tiltenkt flytting og transport av gods, eiendeler, maskineri og annet. De bidrar ved stuing av gods i lastebilen, for effektiv plassbruk og sikker lasting.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitransportlovgivning

  Kjenne til transportforskriftene på regionalt, nasjonal og europeisk nivå i spørsmål knyttet til sikkerhets- og miljøkrav.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Kjøretøylastekapasitet

  Kapasiteten og grensene for det aktuelle kjøretøyet med hensyn til vekt, typen last den kan håndtere, og andre spesifikasjoner for last.

 • Mekaniske kjøretøydeler

  Kjenne til de mekaniske komponentene som brukes i kjøretøyer og identifisere og løse mulige feil.

Ferdigheter

 • Bruke utstyr for sikker oppbevaring

  Bruk verktøy og utstyr for å utføre sikker stuing og lasting, og sikring av gods på riktig måte.

 • Håndtere levering av møbler

  Foreta levering og montering av møbler og andre varer, avhengig av kundens behov og preferanser.

 • Bære objekter

  Bære og flytte objekter fra ett sted til et annet, og følge helse- og sikkerhetsforskrifter. Bære objekter, samtidig som deres integritet opprettholdes.

 • Kontrollere kjøretøyets tilstand

  Holde kjøretøyet rent og i kjørbar stand. Sikre regelmessig vedlikehold av kjøretøyet og gi gyldige offisielle dokumenter, for eksempel lisenser og tillatelser, der dette er hensiktsmessig.

 • Lese kart

  Lese kart på en effektiv måte.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Manøvrere tunge lastebiler

  Kjøre, manøvrere og parkere traktorer, tilhengere og lastebiler på veier, rundt skarpe svinger og på parkeringsplasser.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

 • Laste bulkbiler

  Utføre aktiviteter knyttet til bestemmelse av reiseruter og lasting av lastebiler i bulk.

 • Kjøre i urbane områder

  Føre kjøretøyer i byområder. Tolke og forstå trafikkskiltene, trafikkreguleringen og trafikkreglene i en by.

 • Lagre lagervarer med presisjon

  Transportere varer i lageret og plassere dem på egnede og utpekte steder med presisjon for å maksimere bruken av rommet. Betjene gaffeltrucker eller andre instrumenter i denne aktiviteten.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Lese piktogrammer

  Lese piktogrammer som angir kjennetegn og nødvendige tiltak for håndtering av objekter gjennom visuelle presentasjoner.

Source: Sisyphus ODB