Yrke flyttekoordinator

Flyttekoordinatorer ser for seg alle aktivitetene som kreves for en vellykket flytting. De mottar orienteringer fra klienten og omsetter dem til handlinger og aktiviteter som sikrer en problemfri, konkurransedyktig og tilfredsstillende flytting.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Typer emballasjematerialer

  Materialegenskaper som gjør dem egnet for emballasje. Omdanne råstoffer til emballasje. Forskjellige typer etiketter og materialer som benyttes, og som oppfyller kravene til korrekt lagring, avhengig av varene.

 • Transportmetoder

  Kunnskap om prinsipper og metoder for flytting av mennesker eller varer via luft, jernbane, sjø eller vei, inkludert relative kostnader og optimale arbeidsstrategier.

 • Farer forbundet med lasting av farlig gods

  Kjenne til farene som er forbundet med transport av bestemt farlig gods. Kjenne til nødstiltak og prosedyrer ved håndtering i tilfelle det skjer ulykker med varer under lasting eller transport.

Ferdigheter

 • Bruke kommunikasjonsenheter

  Drive kommunikasjonsenheter for å samhandle med kunder, kolleger og andre.

 • Håndtere levering av møbler

  Foreta levering og montering av møbler og andre varer, avhengig av kundens behov og preferanser.

 • Utforme prosedyrer for flytting av bestemte varer

  Studere flyttekravene for bestemte varer, for eksempel pianoer, artefakter, antikke møbler og annet, for å utforme spesifikke prosedyrer for transport og flytting av dem.

 • Analysere krav for flytting av gods

  Analysere gods som skal flyttes, og tilhørende transportkrav. Sjekke kravene og forberede tiltak som sikrer riktig transport av gods.

 • Vedlikeholde beholdning av verktøy

  Holde en beholdning av verktøy til bruk i produksjon eller levering av tjenester. Forsikre deg om at verktøysett forblir komplette og egnet for bruk.

 • Forberede ressurser for lastingaktiviteter

  Vurdere antallet arbeidstakere og utstyrstype som trengs for å laste eller losse gods.

 • Vurdere ergonomi på arbeidsplassen

  Vurdere ergonomien til menneskene på en arbeidsplass.

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Bestemme sekvens for lasting av last

  Bestemme sekvensen for lessing av last for å øke effektiviteten. Arrangere lessingen slik at et maksimalt antall varer kan lagres.

 • Velge utstyr som kreves for flytteaktiviteter

  Velge passende verktøy og utstyr som kreves for å kunne flytte gjenstander på en god måte. Velge et utvalg av utstyr, fra grunnleggende verktøy som skruer, hammere og tenger til mer komplekse apparater som gaffeltrucker, kraner og flyttbare lasteramper.

Source: Sisyphus ODB