Yrke flytteoperatør

Flytteoperatører hjelper virksomheter og organisasjoner med å flytte arbeidstakere. De planlegger hele flyttingen. Flytteoperatører gir råd om eiendom. De planlegger flyttetjenester og sørger for generell velferd for de ansatte og deres familier.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

Ferdigheter

 • Velge utstyr som kreves for flytteaktiviteter

  Velge passende verktøy og utstyr som kreves for å kunne flytte gjenstander på en god måte. Velge et utvalg av utstyr, fra grunnleggende verktøy som skruer, hammere og tenger til mer komplekse apparater som gaffeltrucker, kraner og flyttbare lasteramper.

 • Forhandle med grunneiere

  Forhandle med grunneiere som ønsker å leie ut eller selge eiendommen sin, for å oppnå den mest gunstige avtalen for den potensielle leietakeren eller kjøperen.

 • Bistå klienter innen flyttetjenester

  Gi kunder informasjon angående flyttetjenester. Informere kunder om tjenester, modaliteter, flyttemuligheter og aspekter som må tas i betraktning ved planlegging av flytting.

 • Oppgi informasjon om egenskaper

  Gi opplysninger om positive og negative aspekter ved en eiendom og praktiske opplysninger knyttet til eventuelle økonomiske transaksjoner eller forsikringsprosedyrer. Dette inkluderer plassering, eiendommens sammensetning, renovasjons- eller reparasjonsbehov, eiendommens kostnad og kostnader knyttet til forsikring.

 • Administrere klager fra ansatte

  Håndtere og respondere på klager fra ansatte, på en korrekt og høflig måte, tilby løsninger der det er mulig, eller henvise til en person med fullmakt når det er nødvendig.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Gi råd om eiendomsverdi

  Gi råd til personer som eier en eiendom, eiendomsmeglere eller kunder som er interessert i å kjøpe fast eiendom, om den nåværende pengeverdien av eiendommen, utviklingspotensialet for å øke verdien og andre relevante opplysninger om verdien av fremtidige utviklinger i eiendomsmarkedet.

 • Innhente tilbakemeldinger fra ansatte

  Kommunisere på en åpen og positiv måte for å evaluere hvor tilfredse de ansatte er, hvordan de opplever arbeidsmiljøet og for å avdekke problemer og finne løsninger.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Samarbeide med innehavere av eiendom

  Etablere gode arbeidsforhold med eieren, formidle problemstillinger og renoveringsbehov og gi råd om valg av leietakere.

 • Analysere krav for flytting av gods

  Analysere gods som skal flyttes, og tilhørende transportkrav. Sjekke kravene og forberede tiltak som sikrer riktig transport av gods.

Source: Sisyphus ODB