Yrke flyvedlikeholdsingeniør

Flyvedlikeholdsingeniører foretar inspeksjoner, justeringer og mindre reparasjoner før og etter flyvning, for å sikre en sikker og forsvarlig ytelse av luftfartøy. De inspiserer flyet før takeoff for å påvise funksjonssvikt, for eksempel oljelekkasjer eller elektriske eller hydrauliske problemer. De kontrollerer distribusjonen av passasjerer og mengden drivstoff, for å sikre at spesifikasjonene for vekt og balanse oppfylles.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Planer for elektrisk ledningsnett

  Bildeframstilling av en elektrisk krets. Den viser delene av kretsen i forenklede former, og effekt og signalforbindelser mellom innretningene. Den gir opplysninger om den relative plasseringen og oppsettet av innretninger og terminaler i utstyret for å bidra til å bygge eller reparere innretningen. Et kretsdiagram brukes ofte til å feilsøke problemer og for å sikre at alle forbindelser er laget, og at alt er til stede.

 • Flymekanikk

  Tekniske forhold over mekanikk i fly og relaterte emner for å utføre et bredt spekter av reparasjoner i fly.

 • Flyplassplanlegging

  Kunnskap om flyplassplanlegging for ulike luftfartøystyper. Bruke den informasjonen til å mobilisere ressurser og mennesker til å håndtere luftfartøy mens de er ved lufthavnen.

 • Motorkomponenter

  Kjenne de ulike motorene, og drift og vedlikehold av motoren. Forstå når reparasjoner og utskifting skal gjennomføres.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Kontrollsystemer for luftfartøyflyvning

  Kjenne til innstillingene, funksjonene og driften av flykontrollsystemer. Administrere kontrollflater på fly, cockpitkontroller, tilkoblinger, og driftsmekanismer som er nødvendige for å kontrollere flyretningen til et fly. Bruke flymotorkontroller for å endre flyets hastighet.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

Ferdigheter

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Reparere motorer

  Reparere identifiserte problemer med interne forbrenningsmotorer, eksterne forbrenningsmotorer og elektriske motorer. Erstatte og reparere defekte deler ved bruk av håndverktøy og verktøymaskiner.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Evaluere motorytelse

  Lese og forstå tekniske håndbøker og publikasjoner; teste motorer for å evaluere motorytelse.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Demontere motorer

  Demontere interne forbrenningsmotorer, generatorer, pumper, girkasser og andre komponenter til mekanisk utstyr.

 • Sikre overholdelse av flyplassikkerhetstiltak

  Sikre overholdelse av sikkerhetstiltak ved flyplassen før ombordstigning på fly.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Følg produsentens retningslinjer ved bruk av flyplassutstyr

  Følge råd fra produsentene om bruk og vedlikehold av forskjellige typer kjøretøy, utstyr og instrumenter som brukes på flyplasser. Etablere kommunikasjonsprosesser med produsenter og forstå alle de mekaniske, elektriske og forebyggende handlingene som er nødvendige for å bruke utstyr effektivt.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

 • Inspisere fly for luftdyktighet

  Inspisere fly, flykomponenter og luftfartsutstyr for å sikre at de er i samsvar med designspesifikasjoner og standarder for luftdyktighet etter større reparasjoner eller endringer. Godkjenne eller avslå utstedelse av luftdyktighetssertifikater.

 • Forvalte ressurser for utvikling av flyplasser

  Rettlede tildelte ressurser for design og videreutvikling av flyplassens eiendom og anlegg; sørge for at viktige prosjekter for utvikling av flyplassen gjennomføres innenfor definerte kostnadsrammer, med riktig kvalitet og til rett tid.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Avdekke defekt i motorer

  Avdekke defekt eller funksjonssvikt i motorer ved å inspisere det mekaniske utstyret. Bruke instrumenter som for eksempel karosserioversikt, trykkmålere og motoranalysator.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Installere elektrisk og elektronisk utstyr

  Installere utstyr som er avhengig av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å kunne fungere, eller utstyr for å generere, overføre eller måle slike strømmer og felter. Utstyret inkluderer sentralbord, elektriske motorer, generatorer og elektriske systemer.

Source: Sisyphus ODB