Yrke fondadministrator

Fondadministratorer følger med på hvordan ulike undermottakere bruker tilskudd fra offentlige myndigheter og andre kilder. De utarbeider dokumenter som tilskuddssøknader og videreformilder tilskuddene. De har også ansvar for å sikre at tilskuddsmottaker bruker pengene i samsvar med vilkårene som er fastsatt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

Ferdigheter

 • Gi konsesjoner

  Tildele rettigheter, tomter eller eiendommer fra offentlige myndigheter til private foretak, i samsvar med forskrifter, og sikre at nødvendig dokumentasjon arkiveres og behandles.

 • Dele ut stipender

  Håndtere stipender fra en organisasjon, et selskap eller offentlig myndighet. Gi relevante stipender til mottaker, og samtidig instruere vedkommende om prosessen og ansvarene som er knyttet til den.

 • Følge opp tildelte tilskudd

  Håndtere data og betalinger etter at tilskudd er tildelt, for eksempel ved å sikre at mottakeren av tilskuddet bruker pengene i samsvar med de angitte vilkårene, bekrefte betalingshistorikk eller gjennomgå fakturaer.

 • Administrere stipendsøknader

  Behandle og klargjøre søknader om tilskudd ved å gjennomgå budsjetter, holde rede på fordelte tilskudd eller skaffe de riktige dokumentene.

 • Hjelpe tilskuddsmottaker

  Informere tilskuddsmottakeren om hvordan man søker om tilskudd.

 • Fullføre administrasjon

  Administrere vilkårene for tilskuddet, oppfølgingsprosedyrer samt registreringsdatoer og betalinger.

 • Instruere tilskuddsmottaker

  Orientere mottakeren av tilskuddet om prosedyren og ansvaret som følger med tilskuddet.

Source: Sisyphus ODB