Yrke fondsjef

Fondssjefer arbeider profesjonelt med administrasjon og forvaltning av fond for stiftelser eller myndighetsorganer. De ser på søknader fra personer, veldedige organisasjoner, grupper eller forskningsavdelinger ved universitetet og avgjør om det skal tildeles midler fra fondet eller ikke. Noen ganger kan de imidlertid videresende søknaden til en overordnet eller til en komité.  

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

Ferdigheter

 • Finne tilskudd

  Oppdage mulige tilskudd til deres organisasjon ved å konsultere stiftelsen eller foretaket som tilbyr finansieringen.

 • Holde stipendsøkeren informert

  Informere søkere, som enkeltpersoner, veldedighetsorganisasjoner, grupper i lokalsamfunnet eller universitetsfakulteter, om fremdriften i behandlingen av en søknad om tilskudd.

 • Hjelpe tilskuddsmottaker

  Informere tilskuddsmottakeren om hvordan man søker om tilskudd.

 • Kontrollere tilskuddssøknader

  Observere tilskuddssøknader fra enkeltpersoner, veldedighetsorganisasjoner, samfunnsgrupper eller forskningsavdelinger ved universiteter, for å sikre at de oppfyller finansieringskriteriene.

 • Rapportere tilskudd

  Gi tilskuddsgiveren og tilskuddsmottakeren nøyaktig og betimelig informasjon om nye utviklinger.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Veilede personell

  Lede og administrere et team for å holde dem informert om en rekke regler og forskrifter for tilskudd.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gi konsesjoner

  Tildele rettigheter, tomter eller eiendommer fra offentlige myndigheter til private foretak, i samsvar med forskrifter, og sikre at nødvendig dokumentasjon arkiveres og behandles.

Source: Sisyphus ODB