Yrke forhandler av reiselivskontrakt

Forhandlere av reiselivskontrakter forhandler om turismerelaterte kontrakter mellom en turoperatør og tilbydere av turismetjenester.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Turismemarked

  Studie av turismemarkedet på internasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og turistdestinasjoner på verdensbasis.

 • Kontraktsrett

  Område med juridiske prinsipper som styrer skriftlige avtaler mellom parter om utveksling av varer eller tjenester, herunder kontraktsregulerte plikter og avslutning.

Ferdigheter

 • Utvikle reiselivsprodukter

  Utvikle og promotere reiselivsprodukter, aktiviteter, tjenester og pakkeavtaler.

 • Håndtere personlig identifiserbar informasjon

  Håndtere personlig identifiserbar informasjon om kunder på en trygg og diskret måte.

 • Gjennomføre lagerplanlegging

  Bestemme de optimale mengdene og tidspunktene for varebeholdningen for å samordne den med salg og produksjonskapasitet.

 • Administrere tildeling av reiselivstjenester

  Overvåke tildelingen av rom, seter og turismetjenester ved å forhandle med berørte parter.

 • Sikre kontraktsavslutning og oppfølging

  Garantere oppfyllelse av alle kontraktsmessige og juridiske krav og korrekt utvidelse eller fornyelse av kontrakter.

 • Gjennomføre tilsyn av kontraktssamsvar

  Gjennomføre grundig tilsyn kontraktsamsvar for å sikre at varer eller tjenester leveres til avtalt tid og på riktig måte, avdekke eventuelle saksbehandlingsfeil eller manglende kreditt og rabatter samt startprosedyrer for betaling.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Utvide nettverket av leverandører

  Utvide spekteret av tjenester til kunder ved å søke nye muligheter og foreslå nye lokale tjenesteleverandører.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Bistå ved søksmål

  Bistå ved håndtering av søksmål, herunder innsamling og gransking av dokumenter.

 • Vedlikeholde kontraktsinformasjon

  Oppdatere kontraktregistre og -dokumentasjon ved å gjennomgå dem regelmessig.

 • Overvåke entreprenørytelse

  Overvåke entreprenørytelse og vurdere om den er i samsvar med den avtalte standarden, og om nødvendig korrigere ytelsen hvis den er for lav.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Forhandle kjøp av turistopplevelser

  Komme frem til en avtale angående turismeprodukter og -tjenester ved å forhandle om kostnader, rabatter, vilkår og volum.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Forhandle leverandørordninger

  Inngå avtaler med leverandører om tekniske krav og krav til mengde, kvalitet, pris, forhold, lagring, pakking, retur og andre krav knyttet til kjøps- og leveringsprosessen.

 • Forhandle pris

  Organisere en avtale om pris for produkter eller tjenester som ytes eller tilbys.

 • Håndtere kontraktstvister

  Overvåke problemer som oppstår mellom parter som er involvert i en kontrakt, og finne løsninger for å unngå søksmål.

Source: Sisyphus ODB