Yrke forhandler av tømmer

Forhandlere av tømmer vurderer kvaliteten, mengden og markedsverdien av tømmer og tømmerbaserte produkter beregnet på handel. De organiserer salgsprosessen for nytt tømmer og kjøper beholdninger av tømmer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tømmerprodukter

  Viktige egenskaper, fordeler og begrensninger for de forskjellige trebaserte produktene som selges i et selskap, og hvor man får tilgang til disse opplysningene.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Behandle returnerte tømmervarer

  Bekrefte typen, mengden og tilstanden for varene som returneres. Spørre kunden om årsaken til at varene returneres. Gi alle relevante detaljer og ajourføre lagerkontrollsystemet. Inspisere de returnerte varene for å bekrefte returårsaken. Bringe varene til riktig sted og sikre at de holdes atskilt fra den vanlige beholdningen.

 • Inspisere tømmer

  Kontrollere at tømmersalgsområder og skogsplantingsaktiviteter overholder tillatelser og forskrifter.

 • Skrive tekniske rapporter knyttet til trær

  Utarbeide skriftlige adekvate rapporter om trerelaterte spørsmål for parter som for eksempel ingeniører, advokater eller låne- og forsikringsselskaper, for eksempel hvis trerøtter forårsaker problemer for integriteten til bygninger og infrastruktur.

 • Administrere tømmerbestillinger

  Sørge for at varene er på lager og tilgjengelige, slik at de kan sendes. Identifisere eventuelle spesielle laste- eller transportkrav i forbindelse med å sette sammen bestillinger. Kontrollere og bekrefte eventuelle krav for å opprettholde varenes tilstand mens bestillingen samles. Sette sammen bestillingene med riktig type og mengde av varer. Merke bestillinger i henhold til organisatoriske prosedyrer.

 • Forhandle pris

  Organisere en avtale om pris for produkter eller tjenester som ytes eller tilbys.

 • Administrere tømmerlagre

  Inspisere lagrene for å finne ut hvor mye som er igjen. Identifisere artikler som er skadde, har mangler eller er for gamle, og flytte dem til riktig sted. Følge metoder for lagerrotasjon for å sikre omløp av lagerbeholdningen. Håndtere varer med sikre og godkjente håndteringsmetoder.

 • Inspisere trær

  Gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser av trær.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Sjekke at bearbeidet trevirke blir solgt i et egnet salgsområde

  Sjekke at salgsområdet er i egnet stand for kunder, og at beholdningen og materialene er i egnet stand til å selges.

 • Gjennomføre innkjøpsaktiviteter innen tømmernæringen

  Gjennomføre innkjøpsaktiviteter innenfor virkeområdet for personlig ansvar, og med tanke på produksjonseffektivitet og forretningsmål.

 • Håndtere tømmer

  Identifisere de viktigste typene tømmer som skal mottas av ditt selskap. Stable og lagre tømmer på en sikker måte og i samsvar med selskapets prosedyrer.

 • Håndtere tømmerbaserte produkter

  Identifisere de viktigste tømmertypene basert på produkter som mottas ved selskapet ditt. Stable og oppbevare tømmerbaserte produkter på en trygg måte og i samsvar med selskapets prosedyrer.

 • Gi råd om trebaserte produkter

  Bruke egnede utspørringsteknikker for å få informasjon fra kundene, gi kundene råd angående riktig bruk av de forskjellige produktene i organisasjonen. Gi kundene råd om hvilke typer klebemidler de bør bruke. Forklare produktenes begrensninger til kundene.

 • Undersøke trevarepriser

  Kjenne til gjeldende markedsundersøkelser og prognoser om tilbud, etterspørsel, handel og priser for tre og relaterte produkter.

Source: Sisyphus ODB