Yrke formgiver, digitale medier

Formgivere, digitale medier utvikler og redigerer grafikk, animasjoner, lyd, tekst og video for å bistå med utviklingen av integrerte multimedieprodukter. De kan utføre aktiviteter knyttet til Internett, sosiale nettverk, utvidet virkelighet og virtuell virkelighet, men produksjon av musikk ved hjelp av fysiske instrumenter og komplekse programvareverktøy for lydsyntese faller ikke inn under dette yrket. Formgivere, digitale medier kan programmere og bygge nettsteder, mobilapper og andre multimedieprodukter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Redigeringsprogramvare

  Programvare som gir forhåndsprogrammerte elementer som gjør det mulig å utvikle interaktive multimedieapplikasjoner med sikte på å standardisere, utforme og fastsette innhold beregnet på offentliggjøring.

 • Verktøy for programvarekonfigurasjonsstyring

  Programvarene som utfører konfigurasjonsidentifikasjon, kontroll, tilstandsregistrering og revisjon, f.eks. CVS, ClearCase, Subversion, GIT, og TortoiseSVN , administrerer dette.

 • Stilarkspråk

  Fagfelt for dataspråk som gir en presentasjon av strukturerte dokumenter som Cascading Style Sheets (CSS). Disse dokumentene må overholde stilark, et sett med stilistiske regler som font, farge og layout.

 • Programvare for redigering av grafikk

  Området for grafiske IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk, f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator for å utvikle både 2D-rastergrafikk og 2D-vektorgrafikk.

 • Publiseringsstrategi

  Metoder, regler, medier og verktøy for offentliggjøring av innhold fra innholdsstyringssystemer i enkeltkilder eller på tvers av kilder.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Integrere innhold til utgangsmedier

  Samle inn og integrere medier og tekstinnhold til online- og offlinesystemer, for eksempel nettsteder, plattformer, applikasjoner og sosiale medier, for offentliggjøring og distribusjon.

 • Utføre bilderedigering

  Redigere ulike typer bilder, for eksempel analoge og digitale fotografier eller illustrasjoner.

 • Designgrafikk

  Anvende ulike visuelle teknikker for å designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer for å formidle begreper og ideer.

 • Lage hjemmesidetrådramme

  Utvikle et bilde eller sett med bilder som viser de funksjonelle elementene for et nettsted eller en nettside, typisk brukt for planlegging av et nettsteds funksjonalitet og struktur.

 • Konvertere til animert objekt

  Konvertere reelle gjenstander til animerte elementer ved hjelp av animasjonsteknikker som f.eks. optisk skanning.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

 • Administrere elektronisk innhold

  Sikre at innholdet på nettstedet er oppdatert, organisert og attraktivt, og at det oppfyller publikums behov, selskapets krav og internasjonale standarder, ved å kontrollere lenker, fastsette en tidsplan for offentliggjøring og orden.

 • Levere multimedieinnhold

  Utvikle multimediematerialer, for eksempel skjermdumper, grafikk, lysbildefremvisninger, animasjoner og videoer, som skal brukes som innhold integrert i en bredere informasjonssammenheng.

Source: Sisyphus ODB