Yrke formuesforvalter

Formuesforvaltere har tilsyn med og forvalter personlige formuer. De tolker stiftelses- og testamentdokumentasjon i samsvar med dette, interagerer med finansrådgivere for å definere investeringsmålet og oppnå stiftelsens formål, samordner kjøp og salg av verdipapirer med kontoansvarlige og gjennomgår klientkontoer regelmessig.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Verdipapirer

  Finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene, som representerer både eiendomsretten til eieren og samtidig utsteders plikt til å betale. Målet for verdipapirer som er å skaffe kapital og sikre mot risiko på finansmarkedene.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Investeringsanalyse

  Metoder og verktøy for analyse av en investering sammenlignet med potensiell avkastning. Identifisering og beregning av lønnsomhet og finansielle indikatorer i forhold til tilknyttede risikoer for å styre beslutningen om investeringer.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde fond

  Håndtere penger som skal investeres i fond, og sørge for at de faktisk plasseres i fondet, samt sikre at utbetalinger til de begunstigede skjer i samsvar med fondets vilkår.

 • Overvåke eiendomsrettsprosedyrer

  Overvåke settet med rettigheter knyttet til en eiendom og undersøke alle parter som er involvert i den gjeldende prosedyren, som for eksempel overføring av skjøte ved overføring av eierskap til en eiendom eller fremskaffelse av alle dokumenter som tjener som eierskapsbevis, for å sikre at all dokumentasjon og alle prosedyrer i henhold til lovgivning og kontrakter er på plass.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Gjennomgå investeringsporteføljer

  Møte med kunder for å gjennomgå eller oppdatere en investeringsportefølje, og gi finansiell rådgivning om investeringer.

 • Undersøke fond

  Undersøke dokumenter knyttet til forhold mellom stiftere og forvaltere der forvalteren forvalter eiendom for fondets begunstigede, for å sikre at eiendommen blir forvaltet på en forsvarlig måte, og at avtalen overholdes.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Kommunisere med begunstigede

  Kommunisere med enkeltpersoner eller organisasjoner som har rett til å motta fordeler i form av midler eller andre rettigheter, for å få opplysninger om framgangsmåtene, for å sikre at mottakerne mottar de fordelene de har rett til og for å gi ytterligere opplysninger.

Source: Sisyphus ODB