Yrke formuesforvalter

Formuesforvaltere har tilsyn med og forvalter personlige formuer. De tolker stiftelses- og testamentdokumentasjon i samsvar med dette, interagerer med finansrådgivere for å definere investeringsmålet og oppnå stiftelsens formål, samordner kjøp og salg av verdipapirer med kontoansvarlige og gjennomgår klientkontoer regelmessig.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Verdipapirer

  Finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene, som representerer både eiendomsretten til eieren og samtidig utsteders plikt til å betale. Målet for verdipapirer som er å skaffe kapital og sikre mot risiko på finansmarkedene.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Investeringsanalyse

  Metoder og verktøy for analyse av en investering sammenlignet med potensiell avkastning. Identifisering og beregning av lønnsomhet og finansielle indikatorer i forhold til tilknyttede risikoer for å styre beslutningen om investeringer.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde fond

  Håndtere penger som skal investeres i fond, og sørge for at de faktisk plasseres i fondet, samt sikre at utbetalinger til de begunstigede skjer i samsvar med fondets vilkår.

 • Overvåke eiendomsrettsprosedyrer

  Overvåke settet med rettigheter knyttet til en eiendom og undersøke alle parter som er involvert i den gjeldende prosedyren, som for eksempel overføring av skjøte ved overføring av eierskap til en eiendom eller fremskaffelse av alle dokumenter som tjener som eierskapsbevis, for å sikre at all dokumentasjon og alle prosedyrer i henhold til lovgivning og kontrakter er på plass.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Gjennomgå investeringsporteføljer

  Møte med kunder for å gjennomgå eller oppdatere en investeringsportefølje, og gi finansiell rådgivning om investeringer.

 • Undersøke fond

  Undersøke dokumenter knyttet til forhold mellom stiftere og forvaltere der forvalteren forvalter eiendom for fondets begunstigede, for å sikre at eiendommen blir forvaltet på en forsvarlig måte, og at avtalen overholdes.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Kommunisere med begunstigede

  Kommunisere med enkeltpersoner eller organisasjoner som har rett til å motta fordeler i form av midler eller andre rettigheter, for å få opplysninger om framgangsmåtene, for å sikre at mottakerne mottar de fordelene de har rett til og for å gi ytterligere opplysninger.

Source: Sisyphus ODB