Yrke forretningsutvikler

Forretningsutviklere streber etter å forbedre markedsandelen til selskaper på markedet. De utfører strategiske analyser av de grunnleggende fordelene et selskaps produkter eller tjenester har å tilby. De samarbeider i utviklingen av markedsføringskampanjer for kundeemnegenerering og støtte til salgsinnsats.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsanalyse

  Forskningsfeltet som omhandler identifisering av forretningsbehov og -problemer samt fastsettelse av løsninger som vil redusere eller hindre at en virksomhet fungerer som den skal. Forretningsanalyser består av IT-løsninger, markedsutfordringer, politikkutvikling og strategiske spørsmål.

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

 • Merkevarebygging

  Metoder og systemer som brukes i forskning og etablering av en vareidentitet for markedsføringsformål.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

Ferdigheter

 • Gjennomføre salgsanalyse

  Undersøke salgsrapporter for å finne ut hvilke varer og tjenester som selger godt og dårlig.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Administrere kontoer

  Administrere kontoene og de finansielle aktivitetene til en organisasjon, kontrollere at alle dokumentene opprettholdes korrekt, at all informasjonen og beregningene er korrekte, og at det tas egnede beslutninger.

 • Undersøke produkters salgsnivåer

  Samle inn og analysere salgsnivåer for produkter og tjenester og bruke denne informasjonen til å avgjøre hvilke mengder som skal produseres i de neste partiene, tilbakemeldinger fra kunder, pristrender og effektiviteten av salgsmetoder.

 • Anvende forretningssans

  Iverksette hensiktsmessige tiltak i et forretningsmiljø for å oppnå best mulig resultat i hver enkelt situasjon.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Samarbeide innen utvikling av markedsføringsstrategier

  I samarbeide med en gruppe fagfolk utvikle markedsføringsstrategier i lys av markedsanalyser og med henblikk på finansiell levedyktighet og selskapets mål.

 • Utvide regional butikktilstedeværelse

  Identifisere og utvikle strategier for å utvide selskapets regionale dekning.

Source: Sisyphus ODB