Yrke forsikringsanalytiker

Forsikringsanalytikere analyserer informasjon om forsikringsmarkeder og kredittvurdering, utarbeider kredittvurderingsrapporter og -fakturaer, sammenstiller økonomiske data og legger fram og forklarer uttalelser om kredittvurdering for interessenter, klienter og eksterne parter. De arbeider for forsikringsselskaper og beregner forsikringspremien og satsene for selskapets klienter ved hjelp av både manuelle og automatiserte metoder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Kredittkontrollprosesser

  De ulike metodene og framgangsmåtene som anvendes for å sikre at kreditten gis til de egnede kundene, og at de betaler i tide.  

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

 • Forsikringstyper

  Forskjellige typer av risikoer eller tap ved overføring som finnes, og deres kjennetegn, f.eks. helseforsikring, bilforsikring og livsforsikring.

 • Forsikringsmarked

  Trendene og de store drivkreftene i forsikringsmarkedet, forsikringsmetoder og praksis samt identifisering av de viktigste berørte parter i forsikringssektoren.

Ferdigheter

 • Sammenstille finansiell informasjon

  Samle inn, revidere og sammenstille finansiell informasjon fra ulike kilder eller avdelinger for å utarbeide et dokument med enhetlig informasjon eller planer.

 • Undersøke kredittverdighet

  Undersøke og finne informasjon om kredittverdigheten til selskaper og virksomheter fra kredittvurderingsbyråer for å fastslå sannsynligheten for mislighold fra debitor.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Utarbeide kredittrapporter

  Lage rapporter som beskriver hvor sannsynlig det er at en organisasjon skal klare å tilbakebetale gjeld i tide, i overensstemmelse med alle juridiske krav i avtalen.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Analysere lån

  Undersøke og analysere lånene som gis til organisasjoner og enkeltpersoner gjennom ulike former for kreditt, som overtrekksbeskyttelse, eksportpakkekreditt, terminlån og kjøp av veksler.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

Source: Sisyphus ODB