Yrke forsker innen avansert biomedisin

Forskere innen avansert biomedisin driver avansert translasjonell forskning innen biomedisinsk vitenskap og opptrer som lærere i sine yrker eller som andre fagfolk.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

 • Biosikkerhet i biomedisinsk laboratorium

  Prinsipper og metoder for håndtering av smittsomme materialer i laboratoriemiljøet, bionivåer, klassifisering og risikovurdering, patogenitet og giftighet hos levende organismer og deres mulige farer for å redusere risikoen for menneskers helse og miljøet mest mulig.

 • Biomedisinske forskeres rolle i helsevesenet

  Rollene og ansvaret til en biomedisinsk forsker under helsevesenets reguleringer.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Biomedisinske teknikker

  De ulike metodene og teknikkene som brukes i medisinsk laboratorium som f.eks. molekyl- og biomedisinske teknikker, bildeteknikk, genetisk teknikk, elektrofysiologi og bioteknikker.

 • Biomedisinsk vitenskap

  Prinsipper for naturvitenskap som anvendes innen medisin. Legevitenskap, som medisinsk mikrobiologi og klinisk virologi bruker biologiske prinsipper for medisinsk kunnskap og nyskaping.

 • Analytiske metoder i biomedisinsk vitenskap

  De ulike forskningsmetodene samt matematiske eller analytiske metodene som brukes i biomedisin.

Ferdigheter

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Bistå i å produsere laboratoriedokumentasjon

  Bistå i dokumentasjon av laboratoriearbeid, med særlig vekt på retningslinjer og standardiserte driftsprosedyrer.

 • Registrere data fra biomedisinske prøver

  Bruke informasjonsteknologi for å registrere og analysere data fra biomedisinske tester, skrive rapporter om dataene og dele resultater med riktige personer.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Foreta kliniske avgjørelser

  Tilfredsstille et informasjonsbehov ved å samle inn og analysere tilgjengelige funn for å ta kliniske avgjørelser.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Gjennomføre helserelatert forskning

  Forske på helserelaterte emner og formidle resultater muntlig ved hjelp av presentasjoner, eller gjennom skriftlige rapporter og andre publikasjoner.

 • Validere biomedisinske analyseresultater

  Klinisk validere resultatene fra den biomedisinske analysen i samsvar med ekspertise og godkjenningsnivå.

Source: Sisyphus ODB