Yrke forsker på tekstiler, lær og skotøy

Forskere på tekstiler, lær og skotøy kombinerer kunnskap om materialvitenskaper, kjemi, fysikk, prosessteknologier, administrasjon og teknikk for å bidra til framtidige innovasjoner innen feltene tekstil, bruksklær, lær og fottøy. De samarbeider i tverrfaglige prosjekter for å kombinere funn fra en lang rekke fagområder for produktutvikling.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Helse og sikkerhet i tekstilindustrien

  Krav, regler og bruk av helse- og sikkerhetstiltak i tekstilindustrien.

 • Forskning og utvikling innen tekstiler

  Utvikle nye begreper ved hjelp av vitenskapelige metoder og andre metoder for anvendt forskning.

 • Tekstilmaterialer

  Ha en god forståelse av egenskapene til ulike tekstilmaterialer.

 • Utfordrende problemstillinger i tekstilindustrien

  Effektivitetsmålene og miljøspørsmålene som stilles av utfordringer i tekstilindustrien.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

Ferdigheter

 • Forske på designtrender

  Forske på nåværende og fremtidige utviklingstrekk og trender innen design og kjennetegn ved målmarkedet.

 • Administrere oppskaleringseksperimenter for produksjon av produkter

  Administrere oppskaleringsprosesser og -eksperimenter i utvikling av nye produkter eller forbedring av eksisterende produkter samt etterfølgende overføring til hovedanlegg.

 • Vedlikeholde arbeidsstandarder

  Opprettholde arbeidsstandarder for å forbedre og tilegne seg nye ferdigheter og arbeidsmetoder.

 • Søke innovasjon i gjeldende praksis

  Søke etter forbedringer og presentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tenking for å utvikle nye teknologier, metoder eller ideer som respons på arbeidsrelaterte problemer.

 • Analysere eksperimentelle laboratoriedata

  Analysere eksperimentelle data og tolke resultatene, og skrive rapporter og sammendrag av funn

 • Skille mellom tilbehør

  Skille mellom tilbehør for å finne forskjellene mellom dem. Evaluere tilbehør ut fra deres egenskaper og deres anvendelse i klesproduksjon.

 • Teste tekstilers fysikalske egenskaper

  Evaluere tekstilers fysiske egenskaper ved hjelp av testmetoder, vanligvis i tråd med en standard. Dette inkluderer identifisering av fibre og feilsøking.

 • Skille mellom tekstiler

  Skille mellom tekstiler for å fastslå forskjellene mellom dem. Evaluere stoffer basert på deres egenskaper og deres rolle i klesproduksjonen.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Overvåke utviklinger innen tekstilproduksjon

  Holde seg orientert om ny utvikling innen tekstilproduksjon, behandlingsteknikker og -teknologier.

 • Bruke maskinteknologi for tekstiletterbehandling

  Bruke maskinteknologi for etterbehandling av tekstiler som brukes til å laminere eller legge overflate på stoff.

 • Vurdere tekstilegenskaper

  Evaluere tekstiler og deres egenskaper for å produsere produkter i samsvar med spesifikasjonene.

 • Utføre kjemiske eksperimenter

  Utføre kjemiske eksperimenter med sikte på å foreta undersøkelser av forskjellige produkter og stoffer for å trekke konklusjoner med hensyn til produktets levedyktighet og gjenbruksevne.

 • Måle garntelling

  Kunne måle garnlengde og -masse for å vurdere finheten til roving, strimler og garn i forskjellige målesystemer og kunne konvertere til de ulike nummersystemene, som tex, Nm, Ne, denier osv.

Source: Sisyphus ODB