Yrke forskningsassistent på universitet

Forskningsassistenter på universitet driver akademisk forskning for universitetet eller skolen de er ansatt ved. De kan bistå professorer de er tilknyttet, sin veileder, i deres forskning eller utvikle sin egen forskning på den aktuelle professorens felt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Universitetsprosedyrer

  Interndriften ved et universitet, f.eks. strukturen i relevant utdanning og ledelse, retningslinjene og forskriftene.

Ferdigheter

 • Utvikle vitenskapelige teorier

  Utvikle vitenskapelige teorier basert på empiriske observasjoner, innsamlede data og teoriene til andre forskere.

 • Skrive vitenskapelige artikler

  Presentere hypotese, funn og konklusjoner knyttet til din vitenskaplige forskning på ditt fagområde i en profesjonell publikasjon.

 • Bruke dataprosesseringsteknikker

  Samle inn, behandle og analysere relevante data og opplysninger, oppbevare og oppdatere data på riktig vis og fremstille tall og data ved hjelp av tabeller og statistiske diagrammer.

 • Skrive forskningsforslag

  Syntetisere og skrive forslag som tar sikte på å løse forskningsproblemer. Skissere grunnlaget og målene for forslaget, estimert budsjett, risiko og virkning. Dokumentere fremskritt og nye utviklinger for det aktuelle emnet og fagretningen.

 • Drøfte forskningsforslag

  Drøfte forskningsforslag og prosjekter med forskere, bestemme tildeling av ressurser og om man skal gå videre med studiet.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Drive vitenskapelig forskning

  Planlegge vitenskapelig forskning ved å utforme forskningsspørsmålet og gjennomføre empirisk eller litteraturbasert forskning for å komme frem til om forskningsspørsmålet stemmer.

 • Arkivere vitenskapelig dokumentasjon

  Lagre dokumenter som protokoller, analyseresultater og vitenskapelige data ved bruk av et arkiveringsystem som gjør det mulig for forskere og ingeniører å ta hensyn til metoder og resultater fra tidligere undersøkelser i sin forskning.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

Source: Sisyphus ODB