Yrke forskningsassistent på universitet

Forskningsassistenter på universitet driver akademisk forskning for universitetet eller skolen de er ansatt ved. De kan bistå professorer de er tilknyttet, sin veileder, i deres forskning eller utvikle sin egen forskning på den aktuelle professorens felt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Universitetsprosedyrer

  Interndriften ved et universitet, f.eks. strukturen i relevant utdanning og ledelse, retningslinjene og forskriftene.

Ferdigheter

 • Utvikle vitenskapelige teorier

  Utvikle vitenskapelige teorier basert på empiriske observasjoner, innsamlede data og teoriene til andre forskere.

 • Skrive vitenskapelige artikler

  Presentere hypotese, funn og konklusjoner knyttet til din vitenskaplige forskning på ditt fagområde i en profesjonell publikasjon.

 • Bruke dataprosesseringsteknikker

  Samle inn, behandle og analysere relevante data og opplysninger, oppbevare og oppdatere data på riktig vis og fremstille tall og data ved hjelp av tabeller og statistiske diagrammer.

 • Skrive forskningsforslag

  Syntetisere og skrive forslag som tar sikte på å løse forskningsproblemer. Skissere grunnlaget og målene for forslaget, estimert budsjett, risiko og virkning. Dokumentere fremskritt og nye utviklinger for det aktuelle emnet og fagretningen.

 • Drøfte forskningsforslag

  Drøfte forskningsforslag og prosjekter med forskere, bestemme tildeling av ressurser og om man skal gå videre med studiet.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Drive vitenskapelig forskning

  Planlegge vitenskapelig forskning ved å utforme forskningsspørsmålet og gjennomføre empirisk eller litteraturbasert forskning for å komme frem til om forskningsspørsmålet stemmer.

 • Arkivere vitenskapelig dokumentasjon

  Lagre dokumenter som protokoller, analyseresultater og vitenskapelige data ved bruk av et arkiveringsystem som gjør det mulig for forskere og ingeniører å ta hensyn til metoder og resultater fra tidligere undersøkelser i sin forskning.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

Source: Sisyphus ODB