Yrke forskningsleder

Forskningsledere har tilsyn med forsknings- og utviklingsfunksjonene ved et forskningsinstitutt eller -program eller -universitet. De støtter ledelsen, samordner arbeidsaktiviteter og følger opp personale og forskningsprosjekter. De kan arbeide i en lang rekke sektorer, for eksempel kjemisk, teknisk og biovitenskapelig sektor. Forskningsledere kan også gi råd om forskning og gjennomføre forskning selv.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

 • Jobbe selvstendig med utstillinger

  Jobbe selvstendig med utviklingen av et rammeverk for kunstneriske prosjekter, for eksempel steder og arbeidsflyter.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Gi prosjektinformasjon om utstillinger

  Gi opplysninger om utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av utstillinger og andre kunstneriske prosjekter.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Studere en samling

  Undersøke og spore opprinnelsen og den historiske betydningen til samlinger og arkivinnhold.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Respektere kulturelle forskjeller innen utstillingsfeltet

  Respektere kulturelle forskjeller når det skapes kunstneriske konsepter og utstillinger. Samarbeide med internasjonale kunstnere, kuratorer, museer og sponsorer.

 • Drøfte forskningsforslag

  Drøfte forskningsforslag og prosjekter med forskere, bestemme tildeling av ressurser og om man skal gå videre med studiet.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Administrere forsknings- og utviklingsprosjekter

  Planlegge, organisere, rettlede og følge opp prosjekter med sikte på utvikling av nye produkter, implementere nyskapende tjenester eller videreutvikle eksisterende.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Anslå varigheten av arbeid

  Utarbeide nøyaktige beregninger for tiden som er nødvendig for å oppfylle fremtidige tekniske oppgaver, basert på tidligere og nåværende informasjon og observasjoner, eller planlegge den anslåtte varigheten til individuelle oppgaver i et gitt prosjekt.

Source: Sisyphus ODB