Yrke fotballtrener

Fotballtrenere trener amatørfotballag eller profesjonelle fotballag for ungdom eller voksne. Fotballtrenere utvikler og gjennomfører treningsplaner og forbedrer eller opprettholder spillernes fysiske tilstand, fotballteknikk og taktiske evner. De forbereder laget sitt på konkurranser og velger oppstilling og taktikk for en kamp. Under kamper gir trenere instruksjoner fra sidelinjen, og de har ansvaret for å bytte ut spillere. 

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fotball

  Regler og de ulike stilene i spillet, fotballteknikker og defensive og offensive taktikker som ballkontroll, kontringsangrep, høyt press og motpress.

Ferdigheter

 • Trene under en idrettskonkurranse

  Støtte enkeltpersoner eller grupper i en idrettskonkurranse, gi dem råd om hvordan de kan forbedre sine resultater, og støtte dem så mye som mulig, for å øke sjansene deres for å gjøre det bra i konkurransen. Dette omfatter å gjøre innbytter i lagidrett.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Velge taktikk for en fotballkamp

  Bestemme hvordan en enkeltperson eller en gruppe skal tilnærme seg en konkurranse taktisk, velge taktikk som spill av et besittelsesbasert spill, fokusere på kontringer samt velge lagoppstilling.

 • Tilpasse undervisningen etter målgruppe

  Undervise elever på den mest egnede måten med tanke på undervisningssammenheng (f.eks. formell vs. uformell undervisning) eller aldersgruppe (voksne vs. barn).

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Instruere i idrett

  Sørge for passende teknisk og taktisk instruksjon relatert til den gitte idretten ved hjelp av varierte og pålitelige pedagogiske tilnærminger, for å oppfylle deltakernes behov og oppnå de ønskede målene. Dette krever ferdigheter som kommunikasjon, forklaring, demonstrasjon, modellering, tilbakemelding, utspørring og korreksjon.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Organisere treningsaktiviteter

  Gjennomføre nødvendige forberedelser for å gjennomføre en treningsøkt. Levere utstyr og treningsmateriell. Sørge for at treningen går slik den skal.

 • Planlegge idrettsinstruksjonsprogram

  Gi deltakerne et passende aktivitetsprogram for å støtte progresjonen mot det påkrevde ekspertnivået innen en spesifisert tid, med hensyn til relevant vitenskapelig og sportsspesifikk kunnskap.

 • Trening i idrett

  Trene under veiledning av idrettstrenere eller profesjonelle instruktører for å utvikle ferdigheter, forbedre fysisk tilstand eller forberede seg på konkurranser.

 • Motivere innen idrett

  På en positiv måte og ved å bygge opp under utøvernes indre motivasjon få utøverne til å gjøre det som skal til for at de skal nå målene de har satt seg, og til å presse seg selv ut over sitt nåværende ferdighets- og forståelsesnivå.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Gjennomføre treningsprogram innen sport

  Føre tilsyn med et idrettsopplæringsprogram for enkeltpersoner eller grupper ved å følge opplæringsplanen, med veiledning om hvordan de skal gjennomføre øvelser, gi tilbakemelding om ytelsen på teknisk og taktisk nivå.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

Source: Sisyphus ODB