Yrke fotojournalist

Fotojournalister dekker alle slags nyhetshendelser ved å ta informative bilder. De forteller historier ved å ta, redigere og presentere bilder for aviser, tidsskrifter, magasiner, TV og andre medier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Redaksjonelle standarder

  Retningslinjer for hvordan du skal håndtere og rapportere om personvern, barn og død i henhold til upartiskhet og andre standarder.

 • Fotografering

  Kunst og praksis med å opprette estetisk tiltalende bilder ved å registrere lys eller elektromagnetisk stråling.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

Ferdigheter

 • Velge fotoutstyr

  Velg egnet fotografisk utstyr og bakgrunnsegenskaper og tilpasse dette i samsvar med emner, materialer og forhold.

 • Bygge kontaktnett for å opprettholde nyhetsstrømmen

  Bygge kontakter for å opprettholde en strøm av nyheter, for eksempel politi- og nødmeldingstjenester, lokalt råd, samfunnsgrupper, helseforetak, pressetalsmenn hos en rekke organisasjoner, allmennheten osv.

 • Evaluere tekster som respons på tilbakemelding

  Redigere og tilpasse tekster som respons på tilbakemeldinger fra kolleger og forlag.

 • Følge med på nyhetene

  Følge aktuelle hendelser innen politikk, økonomi, samfunn, kultur, internasjonale hendelser og sport.

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Skrive innenfor en tidsfrist

  Planlegge og respektere stramme tidsfrister, spesielt for teater-, film-/tv- og radioprosjekter.

 • Holde seg oppdatert på sosiale medier

  Holde seg oppdatert på trender og mennesker på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.

 • Delta på redaksjonsmøter

  Delta på møter med andre redaktører og journalister for å diskutere mulige emner og fordele oppgavene og arbeidsbyrden.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Følge etiske retningslinjer for journalister

  Følge etiske retningslnijer for journalister, som talefrihet, retten til svar, objektivitet og andre regler.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Sette opp fotoutstyr

  Velge den beste posisjonen og retningen for kameraet for å avbilde motivet, i tillegg til annet nødvendig utstyr.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Velge kameraåpninger

  Justere blenderåpning, lukkerhastighet og fokus.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

Source: Sisyphus ODB