Yrke fotolærer

Fotolærere underviser elever i forskjellige fototeknikker og -stiler, som (gruppe)portrett-, natur-, reise-, makro-, undervanns-, svart-hvitt-, panorama- og bevegelsesfotografering. De gir elevene en oversikt over fotohistorie, men fokuserer hovedsakelig på en praksisbasert metode i sine kurs, der de bistår elever med å eksperimentere med og mestre forskjellige fototeknikker og oppmuntrer dem til å utvikle sin egen stil. Fotolærere følger opp elevenes progresjon og setter opp utstillinger for å vise elevenes arbeid for publikum.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fotografiske objektiver

  Former for linser som brukes til fotografiske formål, f.eks. telefotolinser, med større fokuslengde og grunnere brytningsvinkler for en forstørret visning og landskapslinser med kortere fokuslengde og skarpere brytningsvinkler for en bredere visning.

 • Fotobehandlingsteknikker

  De ulike metodene som brukes til å utvikle fotografisk film, f.eks. kromogenisk positiv, Kodachrome og autotype.

 • Belysningsteknikker

  Egenskaper ved teknikker som brukes til å skape atmosfære og effekter på kamera eller på scenen, utstyret som trengs og riktig oppsett å bruke.

Ferdigheter

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Konsultere studenter vedrørende læringsinnhold

  Ta studentenes synspunkter og preferanser med i betraktning ved bestemmelse av læringsinnhold.

 • Vedlikeholde fotografisk utstyr

  Utføre vedlikeholdsoppgaver for å sørge for at fotografisk utstyr fungerer som det skal.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Velge fotoutstyr

  Velg egnet fotografisk utstyr og bakgrunnsegenskaper og tilpasse dette i samsvar med emner, materialer og forhold.

 • Bestemme bildekomposisjon

  Bestemme bildekomposisjon, velge og justere motiver, utstyr og belysning for å oppnå ønsket effekt.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Sette opp fotoutstyr

  Velge den beste posisjonen og retningen for kameraet for å avbilde motivet, i tillegg til annet nødvendig utstyr.

 • Velge fotografier

  Gjennomgå sett med bilder, og velge det beste arbeidet.

Source: Sisyphus ODB