Yrke friluftsaktivitør

Friluftsaktivitører er ansvarlige for planlegging og organisering av utendørsaktiviteter. De kan til tider være involvert i administrative aspekter, resepsjonsoppgaver og oppgaver knyttet til aktivitetsbasen og vedlikehold av utstyr. Arbeidsplassen til en friluftsaktivitør er stort sett «i felten», men arbeidet kan også foregå innendørs.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Animere i friluft

  Animere grupper i friluft på en uavhengig måte, tilpasse praksisen for å holde gruppen animert og motivert.

 • Overvåke bruk av friluftsutstyr

  Overvåke bruken av utstyr. Avdekke og rette opp i utilstrekkelig eller utrygg bruk av utstyr.

 • Vurdere risiko i friluft

  Utarbeide og gjennomføre risikoanalyse.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Administrere grupper utendørs

  Gjennomføre utendørsøkter på en dynamisk og aktiv måte.

 • Gi tilbakemelding på endrede omstendigheter

  Respondere på riktig måte på skiftende omstendigheter i en aktivitetsøkt.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Ha forståelse for grupper ved utendørsaktiviteter

  Identifisere friluftsaktivitetene som er tillatt eller egnet i et utendørs miljø, basert på gruppens behov.

 • Kommunisere i et utemiljø

  Kommunisere med deltakere på mer enn ett europeisk språk. Håndtere en krise i tråd med retningslinjer, og vite hvor viktig det er å opptre på riktig måte i krisesituasjoner.

 • Reagere i henhold til uventede hendelser utendørs

  Oppdage og reagere på endrede miljøforhold og hvordan de virker inn på menneskelig psykologi og atferd.

 • Planlegge selvorganisering

  Identifisere de nødvendige oppgavene og prioritere dem for å utvikle en individuell plan og utføre arbeidet på en autonom måte, slik at kravene oppfylles.

 • Implementere risikostyring for friluftsaktiviteter

  Tenke ut og demonstrere bruk av ansvarlig og sikker praksis i friluftsbransjen.

 • Forske på friluftsaktiviteter

  Beskrive og tolke kulturen, historien, naturen og geografien på arbeidsstedet. Beskrive og tolke internasjonale betegnelser som spesifikke konserveringsområder. Identifisere og finne frem til informasjon om aktivitetsutstyr.

 • Evaluere friluftsaktiviteter

  Identifisere og rapportere problemer og hendelser i henhold til nasjonale og lokale forskrifter for sikkerhet knyttet til utendørsprogrammer.

 • Administrere utendørs ressurser

  Gjenkjenne meteorologi og relatere dette til topografi; anvende prinsippene om ikke å etterlate seg spor.

 • Overvåke inngrep i naturen

  Overvåke, vise og forklare bruk av utstyr i henhold til driftsretningslinjer utstedt av produsenter.

Source: Sisyphus ODB