Yrke friluftsinstruktør

Friluftsinstruktører organiserer og leder rekreasjonsturer utendørs der deltakerne lærer ferdigheter innen for eksempel fotturer, klatring, ski, snøbrett, kanopadling, rafting og klatring i tau. De tilbyr også øvelser i teambygging og aktivitetsverksted for vanskeligstilte deltakere. De sørger for deltakernes og utstyrets sikkerhet og forklarer sikkerhetstiltak for at deltakerne også skal forstå seg selv. Friluftsinstruktører skal være forberedt på å takle konsekvensene av dårlige værforhold og ulykker og på en ansvarlig måte kunne håndtere mulig engstelse hos deltakerne angående bestemte aktiviteter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utendørsaktiviteter

  Sportsaktiviteter som utføres utendørs, ofte i naturen, f.eks. turgåing, klatring, skigåing, kjøre snøbrett, kanopadling, rafting og taubaneklatring.

 • Beskyttelse fra naturkrefter

  Naturkrefter, som værforhold og sesongforhold, hva som karakteriserer dem og hvordan beskytte seg mot dem.

Ferdigheter

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Motivere innen idrett

  På en positiv måte og ved å bygge opp under utøvernes indre motivasjon få utøverne til å gjøre det som skal til for at de skal nå målene de har satt seg, og til å presse seg selv ut over sitt nåværende ferdighets- og forståelsesnivå.

 • Vurdere skadetype og -omfang i en nødssituasjon

  Vurdere arten og omfanget av skade eller sykdom for å fastsette og prioritere en plan for medisinsk behandling.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Organisere sportslig miljø

  Organisere mennesker og miljøet for å oppnå ønskede mål på en sikker og effektiv måte.

 • Anvende risikostyring innen idrett

  Administrere miljøet og idrettsutøvere eller deltakere for i størst mulig grad redusere faren for skade. Dette omfatter å sjekke om sted og utstyr er hensiktsmessig, og å innhente relevant idretts- og helsehistorikk fra idrettsutøverne eller deltakerne. Det omfatter også å sikre at det til enhver tid foreligger hensiktsmessig forsikringsdekning

 • Bruke tautilkomstteknikk

  Bruke tau for arbeid i høyden. Trygg opp- og nedstigning med tau og klatresele.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Instruere i utendørsaktiviteter

  Gi studenter teoretisk og praktisk undervisning i én eller flere sportslige utendørsaktiviteter, som vanligvis utføres på fritiden, for eksempel turgåing, klatring, skigåing, snøbrettkjøring, kanopadling, rafting eller klatring i taubaner.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

Source: Sisyphus ODB