Yrke friluftsinstruktør

Friluftsinstruktører organiserer og leder rekreasjonsturer utendørs der deltakerne lærer ferdigheter innen for eksempel fotturer, klatring, ski, snøbrett, kanopadling, rafting og klatring i tau. De tilbyr også øvelser i teambygging og aktivitetsverksted for vanskeligstilte deltakere. De sørger for deltakernes og utstyrets sikkerhet og forklarer sikkerhetstiltak for at deltakerne også skal forstå seg selv. Friluftsinstruktører skal være forberedt på å takle konsekvensene av dårlige værforhold og ulykker og på en ansvarlig måte kunne håndtere mulig engstelse hos deltakerne angående bestemte aktiviteter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utendørsaktiviteter

  Sportsaktiviteter som utføres utendørs, ofte i naturen, f.eks. turgåing, klatring, skigåing, kjøre snøbrett, kanopadling, rafting og taubaneklatring.

 • Beskyttelse fra naturkrefter

  Naturkrefter, som værforhold og sesongforhold, hva som karakteriserer dem og hvordan beskytte seg mot dem.

Ferdigheter

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Motivere innen idrett

  På en positiv måte og ved å bygge opp under utøvernes indre motivasjon få utøverne til å gjøre det som skal til for at de skal nå målene de har satt seg, og til å presse seg selv ut over sitt nåværende ferdighets- og forståelsesnivå.

 • Vurdere skadetype og -omfang i en nødssituasjon

  Vurdere arten og omfanget av skade eller sykdom for å fastsette og prioritere en plan for medisinsk behandling.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Organisere sportslig miljø

  Organisere mennesker og miljøet for å oppnå ønskede mål på en sikker og effektiv måte.

 • Anvende risikostyring innen idrett

  Administrere miljøet og idrettsutøvere eller deltakere for i størst mulig grad redusere faren for skade. Dette omfatter å sjekke om sted og utstyr er hensiktsmessig, og å innhente relevant idretts- og helsehistorikk fra idrettsutøverne eller deltakerne. Det omfatter også å sikre at det til enhver tid foreligger hensiktsmessig forsikringsdekning

 • Bruke tautilkomstteknikk

  Bruke tau for arbeid i høyden. Trygg opp- og nedstigning med tau og klatresele.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Instruere i utendørsaktiviteter

  Gi studenter teoretisk og praktisk undervisning i én eller flere sportslige utendørsaktiviteter, som vanligvis utføres på fritiden, for eksempel turgåing, klatring, skigåing, snøbrettkjøring, kanopadling, rafting eller klatring i taubaner.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

Source: Sisyphus ODB