Yrke friluftskoordinator

Friluftskoordinatorer organiserer og administrerer arbeidsprogrammer og ressurser (spesielt ansatte) for å levere organisasjonens produkter og tjenester. De fører tilsyn med og leder ansatte. De kan lære opp og utvikle ansatte eller planlegge og lede denne prosessen gjennom andre. De er svært bevisste på sitt ansvar overfor klienter, tekniske problemer, miljøproblemer og sikkerhetsspørsmål. Rollen som friluftsaktivitør/veileder utføres ofte «i felten», men det kan også være innslag av ledelse og administrasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Kommunisere i et utemiljø

  Kommunisere med deltakere på mer enn ett europeisk språk. Håndtere en krise i tråd med retningslinjer, og vite hvor viktig det er å opptre på riktig måte i krisesituasjoner.

 • Administrere utendørs ressurser

  Gjenkjenne meteorologi og relatere dette til topografi; anvende prinsippene om ikke å etterlate seg spor.

 • Ha forståelse for grupper ved utendørsaktiviteter

  Identifisere friluftsaktivitetene som er tillatt eller egnet i et utendørs miljø, basert på gruppens behov.

 • Implementere risikostyring for friluftsaktiviteter

  Tenke ut og demonstrere bruk av ansvarlig og sikker praksis i friluftsbransjen.

 • Vurdere risiko i friluft

  Utarbeide og gjennomføre risikoanalyse.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Administrere grupper utendørs

  Gjennomføre utendørsøkter på en dynamisk og aktiv måte.

 • Animere i friluft

  Animere grupper i friluft på en uavhengig måte, tilpasse praksisen for å holde gruppen animert og motivert.

 • Forske på friluftsaktiviteter

  Beskrive og tolke kulturen, historien, naturen og geografien på arbeidsstedet. Beskrive og tolke internasjonale betegnelser som spesifikke konserveringsområder. Identifisere og finne frem til informasjon om aktivitetsutstyr.

 • Reagere i henhold til uventede hendelser utendørs

  Oppdage og reagere på endrede miljøforhold og hvordan de virker inn på menneskelig psykologi og atferd.

 • Overvåke bruk av friluftsutstyr

  Overvåke bruken av utstyr. Avdekke og rette opp i utilstrekkelig eller utrygg bruk av utstyr.

 • Overvåke inngrep i naturen

  Overvåke, vise og forklare bruk av utstyr i henhold til driftsretningslinjer utstedt av produsenter.

 • Planlegge selvorganisering

  Identifisere de nødvendige oppgavene og prioritere dem for å utvikle en individuell plan og utføre arbeidet på en autonom måte, slik at kravene oppfylles.

 • Gi tilbakemelding på endrede omstendigheter

  Respondere på riktig måte på skiftende omstendigheter i en aktivitetsøkt.

 • Evaluere friluftsaktiviteter

  Identifisere og rapportere problemer og hendelser i henhold til nasjonale og lokale forskrifter for sikkerhet knyttet til utendørsprogrammer.

Source: Sisyphus ODB